Op termijn wel degelijk opvang asielzoekers Assen

DELEN
Op termijn wel degelijk opvang asielzoekers Assen

ASSEN – Afgelopen week ontstond in de wijk Assen-Oost onrust onder de bewoners. Dit na geruchten over opvang van circa 200 asielzoekers. Het zou gaan om een woningcomplex aan de Anreperstraat en Resedastraat in de wijk Assen-Oost.

De geruchten over de mogelijke komst van asielzoekers naar Assen kwamen ook raadslid (VVD) Linn Binnerts, die zelf in de wijk Assen-Oost woont, ter ore. ,,In de raad hebben wij het onderwerp ter sprake gebracht, omdat ik het gerucht ook had opgevangen en we geconfronteerd werden met buurtbewoners die flink overstuur waren. We hebben geprobeerd de bron te achterhalen en dit is niet gelukt. De twee

“ Mijn inschatting is dat er op termijn wel degelijk asielzoekers opgevangen zullen worden, maar waar is ook bij ons niet bekend” Linn Binnerts

genoemde locaties in Assen-Oost zullen naar alle waarschijnlijkheid niet gebruikt worden voor de opvang. Wij maakten ons vooral druk om het grote aantal en de plek midden in een woonwijk”, laat Binnerts onze redactie weten.

Opvang asielzoekers Assen

Wethouder Albert Smit liet vorige week weten ,,Er is geen sprake dat asielzoekers op de genoemde locaties komen. Mocht dit wel zo zijn dan is dit buiten de gemeente om. Wij weten daar in ieder geval niets van. Ik verwacht half februari hierover meer duidelijkheid te geven”. De duidelijkheid waar Smit over sprak moet komen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

,,Ondertussen is bekend dat het verzoek van het COA er ligt en dat er andere locaties worden besproken, welke exact weet ik niet! Mijn inschatting is dat er op termijn wel degelijk asielzoekers opgevangen zullen worden, maar waar is ook bij ons niet bekend”, aldus Binnerts.

Gemeente in gesprek met COA

De VVD-fractie stelde donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering de kwestie aan de orde en wilde duidelijkheid van wethouder Ruud Wiersema (PLOP) ,,Net als enkele tientallen gemeenten is Assen ook in gesprek met het COA. Over aantallen en locatie is nog geen mededeling te doen. Op dit moment een verkennende zoektocht” zo laat de wethouder onze redactie weten.