Op Assen stelt vragen bereikbaarheid graven Boskamp

DELEN
ASSEN – Egbert Prent van Op Assen heeft een brief geschreven naar het College over de slechte bereikbaarheid van de graven op begraafplaats de Boskamp.

Bezoekers aan de graven hebben namelijk geconstateerd dat graven/grafstenen “blank” stonden als gevolg wateroverlast. Oorzaak zou een drainageprobleem kunnen zijn. Echter laat Prent weten zelf geen specialist te zijn op dat gebied.

Klachten zijn ingediend bij de gemeente afdeling Grafrechten en de vraag/opmerking met betrekking tot klantvriendelijkheid is ingegeven door de opmerking van een medewerker van deze afdeling dat “bij hevige regenval ook haar tuin blank staat”.

Aangezien er vaker minder leuke opmerkingen over klantvriendelijkheid worden gehoord leek het Op Assen niet verkeerd om een klantvriendelijkheidonderzoek te houden onder de bezoekers aan gemeentehuis. Een Meldpunt klachten zou ook niet verkeerd zijn. “Er is een meldpunt algemene klachten, maar wij richten ons specifiek op klantvriendelijkheid personeel gemeente Assen en de afhandeling van de klachten klanton- of vriendelijkheid”, aldus Prent.

Hoe klantvriendelijk is onze gemeente? Is de gemeente Assen werkelijk klantonvriendelijk of is het een momentopname?

De brief aan het College

Geacht College,

Op Assen is benaderd over de slechte bereikbaarheid van de graven op begraafplaats “de Boskamp”. Oorzaak van de slechte bereikbaarheid is de wateroverlast op de toegangspaden naar de graven.

Zo zouden graven en bijbehorende grafstenen onder water staan. Het dragen van laarzen is dan ook vereist om droge voeten te houden. Diverse betrokkenen hebben hierover contact gezocht met de afd. Grafrechten en in voorkomend geval heeft men zich persoonlijk gewend tot een medewerker Grafrecht van de gemeente Assen.

Door betrokkenen zijn klachten en foto’s van de situatie ingeleverd bij de betreffende afdeling. Echter een opmerking, die een van de betrokkenen kreeg van een medewerker toen men de klachten over wateroverlast kenbaar maakte, roept toch wel vraagtekens op m.b.t. klantvriendelijkheid. Onderstaand antwoord werd mondeling gegeven op een klacht: “Ach, mijn tuin staat ook blank na hevige regenval”.

Een dergelijke opmerking op een serieuze klacht komt niet bepaald vriendelijk over en jaagt de mensen in de gordijnen!

College, enkele vragen waarop we graag een antwoord in kader van terugkoppeling klagers, van U zouden willen ontvangen :

1. Is het College op de hoogte van de wateroverlast op de toegangswegen/paden op begraafplaats “de Boskamp”?
2. Is de wateroverlast een gevolg van slechte drainage?
3. Zo ja, wat zijn de plannen om deze wateroverlast tot het verleden te laten behoren?
4. Bent U het met ons eens dat de mondelinge beantwoording als hierboven staat aangegeven niet erg klantvriendelijk overkomt?
5. N.a.v. ontvangen klachten en de af- en behandeling van klagers, lijkt het ons niet verkeerd om een klantvriendelijkheidonderzoek te houden teneinde een indicatie te krijgen over de klantvriendelijkheid van de gemeente Assen cq het instellen van een “Meldpunt klachten klantvriendelijkheid”.

Namens de fractie Op Assen

Egbert Prent
Henk Everts