Open Club netwerkbijeenkomst gemeente Assen

DELEN

Positief coachen, veilig sportklimaat en gezonde leefstijl worden al bekende begrippen in Assen. Het is mooi om te ontdekken dat clubs voortdurend bezig zijn zichzelf te ontwikkelen.

Sportclubs waarbij de ‘gouden driehoek’ van aanbodkader-accommodatie continu in balans is en waar de sociale samenhang groot is, slagen er in om bestaande leden en sporters langdurig aan zich te binden. Naast de bestaande leden wordt er geprobeerd om niet-leden of niet aangesloten sporters onderdeel te laten worden. Een open club kenmerkt zich door een open houding bij de kartrekkers en betrokkenen bij de club. De club is een ontmoetingsplek waarbij eigen leden, andere regelmatige bezoekers en buurtbewoners worden uitgedaagd om te sporten. Zij worden uitgedaagd om betrokken te raken en te blijven. Een open club is ondernemend en richt zich op een langetermijnvisie en staat daarom ook nooit stil.

“ De gemeente organiseert de netwerkbijeenkomst met diverse workshops om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van een open club” Gemeente Assen

Met een kloppend hart bepaalt de sportclub zelf welke positie de sportclub in Assen inneemt. Kansen worden benut en men kiest bewust wat wel en niet bij de ambities past. Kortom, met een kloppend hart is de sportclub voorbereid op de toekomst en ligt er een sterke basis. Wanneer het bij de ambities past kan de sportclub makkelijk doorgroeien naar een open club.

Info netwerkbijeenkomst Gemeente Assen

De gemeente Assen organiseert de netwerkbijeenkomst (met diverse workshops) om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van een open club. Deze netwerkbijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 18 november aanstaande van 19.30 uur tot en met circa 22.00 uur in het gemeentehuis van Assen aan de Noordersingel 33.