Open dag Asser vrijmetselaarsloge ‘Moed en Volharding’

DELEN

ASSEN – De Asser vrijmetselaarsloge “Moed en Volharding”  houdt op zaterdag 10 september een open dag om iedereen  kennis te laten maken met de vrijmetselarij en wat vrijmetselarij in het dagelijks leven voor iedereen kan betekenen.

Deze Dag van de Vrijmetselarij valt samen met de landelijke Open Monumentendag; het logegebouw is ook om die reden opengesteld.  Het thema dit jaar is “Iconen en symbolen” voor zowel voor de landelijke Dag van de Vrijmetselarij, maar ook de Open Monumentendag heeft dit als thema!

Symbolen en vrijmetselarij zijn nauw met elkaar verweven, denk daarbij aan het overbekende logo van de vrijmetselarij, de Passer en Winkelhaak, twee gereedschappen uit de tijd dat de vrijmetselaars nog als gilde actief was bij de kathedralenbouw en waar de Vrijmetselarij ook zijn ontstaan heeft te danken aan de kathedraalbouwers en steenhouwers. Nu staat het gereedschap Passer symbool voor het geven en ontvangen en de winkelhaak staat symbool voor de rechte verhouding die er moet zijn tussen de mensen. Maar er zijn veel meer symbolen binnen de vrijmetselarij die grofweg in twee categorieën zijn onder te verdelen, de bouwsymboliek waar de passen en winkelhaak onder vallen en de licht symboliek zoals de zon, maan en sterren. Deze symbolen zijn allemaal terug te vinden in onze “ Tempel” , liever spreken wijzelf van werkplaats en die is uiteraard tijdens de open dag vrij toegankelijk.

Binnen de vrijmetselarij heeft het werken aan de ruwe steen in de steenhouwersgilden in de loop van de eeuwen plaatsgemaakt voor levensbeschouwelijk werken aan je eigen ruwe steen. Bouw- en licht symboliek zijn nog steeds ook in onze tijd de thema’s binnen de vrijmetselarij waarmee de leden zoeken naar persoonlijke groei om zo een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij gebaseerd op wederzijds respect. De vrijmetselarij biedt een plek voor alle mensen ongeacht hun religie, rang en stand, cultuur, kleur of taal.

Op deze Dag van de Vrijmetselarij willen de leden laten zien wat zich binnen de Asser loge afspeelt. Verschillende video presentaties belichten dit op speelse wijze en deze presentaties zijn opgesteld in de diverse zgn. maçonnieke ruimtes, waarin de loge werkt. Deze ruimtes zijn deze dag voor het publiek geopend. Natuurlijk zijn er ook leden van de Asser loge aanwezig om u persoonlijk te woord te staan en uw vragen te beantwoorden.

U kunt het logegebouw zaterdag 10 september bezoeken tussen 10:30 uur en 16:00 uur. Het gebouw staat aan de Esstraat 43a in Assen. Het is een unieke kans om kennis te komen nemen van de werkwijze van de vrijmetselarij, die voor velen een grote onbekende is. Er zal aandacht zijn voor de vrijmetselarij voor mannen, als ook voor vrouwen.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen