Openbaar primair onderwijs op eigen benen

DELEN

ASSEN – Met het besluit tot verzelfstandiging van Plateau staat het openbaar primair onderwijs op 1 januari 2016 echt op eigen benen. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad hiermee in te stemmen. Met de verzelfstandiging is Plateau in staat sneller en slagvaardiger besluiten te nemen. Ook zijn er meer mogelijkheden voor samenwerking. Voor leerlingen en leerkrachten heeft de zelfstandige status geen gevolgen.

In Assen wordt al langer gesproken over het verzelfstandigen van het openbaar primair onderwijs. Vanaf 2010 is daarom gewerkt aan de financiële en bestuurlijke zelfstandigheid. Met een gericht verbeterplan heeft Plateau zich hier de afgelopen jaren op voorbereid.

Na de verzelfstandiging draagt de gemeente een groot deel van de schoolgebouwen over aan Plateau. De organisatie is overigens nu al verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud daarvan. Voor de overige gebouwen zoals de MFA’s worden aparte overeenkomsten met de gemeente gesloten.

Met het oog op de verzelfstandiging is ook een inschatting gemaakt van de daling van het aantal leerlingen in de komende jaren. Gemeente en Plateau gaan uit van een lichte daling met 1,7% per jaar. Dit gaat uiteindelijk ten koste van een kleine 20 arbeidsplaatsen op een totaal van 288. Plateau denkt dit door natuurlijk verloop te kunnen opvangen.