Openbare lezing Vrijmetselaars op woensdag 11 april

DELEN

Assen – De maand april is de maand van de Filosofie. De Vrijmetselaarsloge wil hierbij aansluiten door op woensdagavond 11 april een openbare lezing te organiseren met als titel Heerlijk Hedonisme.

Genot het hoogste goed
In de filosofie is het hedonisme de leer binnen de ethiek die stelt dat genot (in algemene zin) het hoogste goed is. Het woord hedonisme is afgeleid uit het Grieks. Hèdonè betekent “genot”. Een belangrijke vraag binnen deze filosofie is wat het meeste genot geeft. Hierbij moeten ook de eventuele nadelen van het betreffende genot in beschouwing genomen worden.

Een andere kwestie is of genot slechts puur kwantitatief beoordeeld kan worden naar intensiteit, zodat vele handelingen die volgens andere ethische systemen als afkeurenswaardig moeten worden beschouwd zoals moord, verkrachting en roof, toch deugdzaam zijn als het genot van de dader maar groter is dan de pijn van het slachtoffer — of ook kwalitatief beoordeeld moet worden, zodat sommige vormen van genot deugdzaam zijn (dan worden liefde, vreugde en extase meestal zo beschouwd) en andere vormen ondeugdzaam (geniepigheid, leedvermaak, wraakzucht, trots, verwatenheid).

Ronald Hünneman
De lezing wordt verzorgd door de heer Ronald Hünneman. Ronald Hünneman (1961) is filosoof en docent bij de studie Kunst, Cultuur en Media (faculteit der Letteren) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Belangstellenden in dit onderwerp of in het algemeen in de filosofie worden hierbij van harte uitgenodigd om deze openbare bijeenkomst bij te wonen.

Wanneer: woensdag 11 april 2018
Waar: logegebouw van de Vrijmetselaars, Esstraat 43a te Assen
Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
Toegang: gratis
Consumpties: koffie gratis, overige consumpties tegen kostprijs.