Opfriscursus vijftig plussers Veilig Verkeer Nederland

DELEN

ASSEN – Vijftig plussers kunnen op dinsdag 6 oktober 2015 weer meedoen aan de jaarlijkse Opfriscursus (voorheen BROEM), georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Assen in samenwerking met Ploeg verkeerseducatie Centrum.

Senioren zijn kwetsbaar, doordat zij vaak lang geleden het rijbewijs gehaald. Het verkeer is de laatste jaren snel aan het veranderen; het wordt steeds drukker. Intussen zijn verkeersregels en -situaties veranderd. Het verkeer doet een groot beroep op uw vaardigheden zoals: waarnemen, reageren en concentreren. Het is bekend dat bij het ouder worden de werking van bepaalde zintuigen iets gaat afnemen. Bij de één zal zich dat eerder manifesteren dan bij de ander. Toch ontkomt bijna niemand aan dit proces. Het is belangrijk deze zaken goed in de gaten te houden en hier aandacht aan te besteden. Daarnaast ontwikkelt iedere automobilist een eigen rijstijl. Hierin sluipen routines die voor verbetering vatbaar zijn.

Om nog lange tijd veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen is het mogelijk dat automobilisten in ontspannen sfeer hun rijvaardigheid kunnen testen, evenals reactiesnelheid, gezichtsvermogen en gehoor.

Aan de hand van een rit in de eigen auto ontvangen de deelnemers een aantal deskundige adviezen van een hiervoor speciaal opgeleide rijinstructeur. Hierbij is absoluut geen sprake van een examen en u behoudt uw rijbewijs.

Het programma bestaat die dag uit drie delen. U wordt ingedeeld op de ochtend of de middag (voorkeur s.v.p. aangeven). De theorie en workshops worden gegeven in het Multifuncitioneel.Centrum De Ludinge in Zuidlaren. Er is voldoende parkeerplaats aanwezig.

A.  Theorie gedeelte

Voorlichting over (nieuwe) verkeersregels en een quiz.

B.  De rit

Een rit in de eigen auto duurt ongeveer 45 minuten. De rit wordt door de begeleider voor- en nabesproken met de deelnemer. De begeleider vertelt wat er goed en minder goed gaat en geeft zo nodig een (vrijblijvend) advies aan de deelnemer. Na afloop krijgt u een ritverslag.

C.  De Workshops

Test van uw gezichtsvermogen, uw gehoor en reactiesnelheid. Voor de test van gezichtsvermogen en gehoor komen een audicien en een opticien. Deelnemers krijgen een deelnamecertificaat, brochures en een naslagwerk mee naar huis.

De kosten bedragen € 25,– voor het gehele programma. Inwoners van de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen kunnen meedoen.

Interesse? Reageer vóór 21 september 2015. Schriftelijke opgave bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Assen, p/a Koldakker 37, 9407 BR Assen, telefoon 0592-372275 of  per e-mail info@vvnassen.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en leeftijd.