Opheldering gevraagd omtrent ernstige bodemverontreiniging Wiltonstraat

DELEN

Assen – Door het uitoefenen van een galvaniseerbedrijf is ernstige verontreiniging ontstaan op en rond een bedrijventerrein aan de Wiltonstraat. Dit is gebeurd vanaf de jaren ‘70, doordat de vloer van het bedrijf doorlatend was. Daardoor is 650m3 grond vervuild met zink en 6000m3 grondwater met zink en nikkel. Bovendien is in het grondwater een licht verhoogde concentratie van chloride aangetroffen.

Onderzoek 2014
Althans, dat was het resultaat van onderzoek in 2014, dat in opdracht van de provincie is verricht. Het onderzoek is destijds verstuurd naar de gemeente Assen, de provincie Drenthe en de omwonenden en naburige bedrijven. Naar verluidt is de grondwatervervuiling in de loop der tijd verspreid. Na het stopzetten van de bedrijfsvoering door de firma Huizing is het pand in andere handen gekomen.

Actuele humane risico’s
Uit de risicobeoordeling blijkt, dat voor de meest kritische functie “wonen met moestuin” modelmatig sprake is van actuele humane risico’s. Desondanks is de op het terrein staande bedrijfswoning in juli 2017 verhuurd. Volgens de huurders is door de nieuwe eigenaar en tevens verhuurder geen melding gedaan omtrent de verontreiniging.

Ernstige bodemverontreiniging
In het bodemonderzoek door Bureau Tauw staat vermeld, dat de kwalificatie “urgent” geldt voor “wonen met moestuin”. Voor “werken/industrie/maatschappelijk/cultureel” zouden geen actuele risico’s gelden. Het rapport spreekt van een urgent geval van ernstige bodemverontreiniging en diende voor 2015 te worden begonnen met de sanering. Voor “wonen met moestuin” zou binnen de termijn van vier jaar na het afgeven van de beschikking “Ernst en Urgentie” te worden begonnen met de sanering. Dat betekent, dat voor april 2018 moet worden aangevangen met de werkzaamheden.

Opheldering
De huurders hebben PvdA-raadslid Luc Rengers benaderd om opheldering te verkrijgen. Volgens Rengers wekt niets de indruk, dat voor april zal worden begonnen met de sanering. Vanuit gemeente en provincie is geen aankondiging van werkzaamheden bekend. Het is hem niet duidelijk wie de bodemschoonmaak moet oppakken. De verschillende overheden zijn hier kennelijk niet over uit. Onder het motto “de vervuiler betaalt” is ook niet helder of na verkoop van de locatie iets is opgenomen in een verkoopcontract. Is dan de oude of de nieuwe eigenaar aansprakelijk? Is het verantwoord, dat ter plekke nog langer kan worden gewoond?

Vermoedelijke nalatigheid
Intussen heeft de huurder de grond bewerkt, wat uitdrukkelijk is verboden volgens het rapport Tauw. Een hond van de huurder ging in februari dood. Het was het vierde huisdier, dat binnen een maand het loodje legde. Uit autopsie is gebleken, dat de doodsoorzaak is te herleiden naar de vervuilde grond. Rengers zal de kwestie voorleggen aan het College van Burgemeester en Wethouders, teneinde opheldering te verkrijgen omtrent vermoedelijke nalatigheid in het kader van sanering en vooral wie aansprakelijk is.

Invloed nieuwe gebouw Alescon
Daarnaast moet duidelijk worden, welke invloed de verontreiniging heeft voor de directe omgeving, waaronder het nieuwe gebouw van Alescon.