Opkomst raadgevend referendum: Assen zegt nee!

DELEN
ASSEN – Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? Deze vraag hield de afgelopen maanden heel Nederland bezig.

Gisteren was het dan zover. Het eerste raadgevende referendum. Het gaat over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. De EU-associatieovereenkomst is een politiek akkoord, een verdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne die de banden willen aanhalen. In de overeenkomst staan afspraken over politieke en economische samenwerking.

Opkomst raadgevend referendum Assen

De gemeente Assen telt 51.498 kiesgerechtigden. In totaal werden in de gemeente Assen 16.434 stemmen uitgebracht, waardoor de opkomst 31,9% was. Van de stemmen was 44,7% voor het verdrag en 54,6% stemde tegen.

Landelijke opkomst raadgevend referendum

Ook landelijk gezien blijkt een meerderheid zich in het referendum tegen het Europese samenwerkingsverdrag met Oekraïne uit te spreken. 32,2% van de Nederlanders bracht zijn of haar stem uit. 38,1% was voor en 61,1% was tegen.

Ook nu de kiesdrempel is gehaald, kan het kabinet besluiten de uitslag te negeren. Premier Mark Rutte liet halverwege de avond in een reactie aan de NOS echter weten dat dit wat hem betreft niet zal gebeuren. “Als de opkomst wordt gehaald, kan de ratificatie van dit verdrag niet zonder meer doorgaan”, aldus Rutte. De premier zegt de tijd te willen nemen om de uitslag in het kabinet en in de Tweede Kamer te bespreken.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen