Opnieuw Roze Lintje Borstkankeronderzoek WZA Assen

DELEN
Opening nieuwe oogpoli WZA Assen

ASSEN – Het Wilhelmina Ziekenhuis voldoet aan de aangescherpte eisen van de Monitor Borstkankerzorg. Daarom heeft het WZA op 21 juli jongstleden wederom het Roze Lintje van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) gekregen.

De Monitor Borstkankerzorg laat zien hoe de borstkankerzorg in de ziekenhuizen is geregeld, hoe de patiënten deze zorg ervaren en in hoeverre een ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van BVN rond patiëntgerichte zorg. Sinds vorig jaar kunnen patiënten ook zelf ook hun stem laten horen via een online-vragenlijst.

Het WZA is een van de 78 ziekenhuizen die op 21 juli 2015 het Roze Lintje toegekend kregen. Het WZA is trots op de artsen en medewerkers die deze uitstekende borstkankerzorg leveren. De Monitor telt in totaal dertien criteria; vijf ervan zijn verplicht. Zo moet een ziekenhuis minstens 100 patiënten per jaar behandelen, in het WZA ligt dit aantal rond de 150. Minimaal 90% van de patiënten moet zowel pre- als postoperatief worden besproken door een multidisciplinair samengestelde borstkankerteam, in het WZA gebeurt dit bij alle patiënten.

Bovendien voldoet het WZA aan zeven van de acht overige aangescherpte eisen. Een daarvan is dat, als een operatie nodig blijkt, dit in 90% van de gevallen binnen vijf weken gebeurt. In het WZA lukt dat bij 94%.