Opvang dak- en thuisloze jongeren naar Lottingstraat Assen

DELEN

De opvang van dak- en thuisloze jongeren door Promens Care verhuist begin 2015 van de Treubstraat naar de voormalige vestiging van de British School in de Lottingstraat. Na onderzoek naar verschillende locaties in Assen bleek het gebouw in de Lottingstraat de beste mogelijkheden te bieden voor een kwalitatief goede opvang van zwerfjongeren. De omwonenden zijn inmiddels met een brief op de hoogte gesteld van de komst van de jongerenopvang en uitgenodigd voor een informatieavond.

De opvang van jongeren vindt inmiddels meer dan drie jaar plaats in een voormalig schoolgebouw aan de Treubstraat. Hier is plaats voor 12 jongeren die dakloos zijn of dakloos dreigen te worden. Er zijn acht kamers waar jongeren wonen en vier plaatsen voor noodopvang. Promens Care verzorgt de opvang en begeleiding van de jongeren. Zij wonen maximaal zes maanden  in de opvang. Vervolgens is het de bedoeling dat zij zelfstandig gaan wonen; vaak met begeleiding door Promens Care.
Uit contacten met omwonenden blijkt dat zij geen last hebben gehad van de opvang. De afgelopen jaren was er sprake van goede contacten tussen de buurt en de jongerenopvang.

Voor het vinden van een nieuwe locatie voor de jongerenopvang heeft de gemeente twaalf locaties onderzocht. Daarbij is onder andere gekeken naar beschikbare gebouwen, kosten voor verbouwing, bestemmingsplannen en de aanwezigheid van andere zorginstellingen in de wijk. Samen met Promens Care is de gemeente tot de conclusie gekomen dat de locatie aan de Lottingstraat de beste mogelijkheden biedt voor de opvang. Na een verbouwing van het gebouw is ook hier plaats voor 12 jongeren.

Na vertrek van de jongerenopvang aan de Treubstraat wil de gemeente op deze locatie een nieuwe school bouwen voor De Atlas, de afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. De nieuwbouw is onderdeel van de overeenkomst die de gemeente in 2009 met Renn4 sloot over de komst van deze afdeling naar Assen. De Atlas is nu nog gevestigd aan de Vivaldilaan. De gemeente kiest voor nieuwbouw op deze locatie vanwege de goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van sportvoorzieningen en samenwerkingspartners in de directe omgeving.