Participatieraad Assen zoekt nieuwe leden

DELEN

Assen – Ben jij iemand die graag actief mee wil denken over het sociaal beleid van de gemeente Assen voor morgen en de toekomst? De Participatieraad Assen is op zoek naar nieuwe leden.

Wat is de Participatieraad? Wie zijn wij?
De Participatieraad Assen is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Assen voor het sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen en streeft ernaar dat alle inwoners van Assen ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Participatieraad spreekt de gemeente aan op haar verantwoordelijkheid voorzieningen te treffen en de regie te voeren op het gebied van het gehele sociale domein en vormt een waardevolle schakel tussen alle lagen van de Asser samenleving en de gemeente Assen.

Binnen de Participatieraad kennen we vier commissies:
• Algemene zaken (voorzitter en secretaris);
• Participatie (werk en inkomen);
• WMO (zorg en welzijn);
• Jeugd.

De Participatieraad is op zoek naar leden die:
• Tijd en energie willen steken in het verbinden van de samenleving met het beleid van de gemeente;
• Beschikken over een breed maatschappelijk netwerk binnen de gemeente Assen, dan wel bereid zijn om een dergelijk netwerk op te bouwen;
• Affiniteit hebben met één of meerdere van bovenstaande thema’s;
• Op beleidsmatig niveau kunnen en willen meedenken;
• Bij voorkeur bekend zijn met wijk- en buurtverenigingen, vrijwilligersorganisaties, mantelzorg en andere maatschappelijke organisaties.

Voorwaarden:
• Je bent inwoner van de gemeente Assen en bent niet werkzaam bij de gemeente Assen en/of lid van de gemeenteraad en/of voorzitter van een van de andere adviesorganen of klankbordgroepen;
• Je neemt deel aan de twee maandelijkse vergaderingen. De Participatieraad vergadert 1 x maandelijks in het openbaar (op woensdagavonden). Daarnaast vinden er informele bijeenkomsten plaats;
• Je dient rekening te houden met een tijdsinvestering van 4 uur per week.

Wat heeft de Participatieraad u te bieden?
• Samenwerking in een groep gemotiveerde en sociaal betrokken vrijwilligers
• Informatie over en kennismaking met diverse maatschappelijke onderwerpen
• Betrokkenheid en inspraak bij het gemeentelijk sociaal beleid
• Gelegenheid voor bijscholing en eigen ontwikkeling

Interesse?
Mail je motivatie en CV naar: participatieraad@assen.nl