Persverklaring gemeente Assen besluit ijsbaanplannen

DELEN

Assen – B en W van Assen zijn vandaag geïnformeerd door gedeputeerde Henk Jumelet over het besluit van het college van GS van Drenthe dat de ijsbaanplannen van Hoogeveen en Assen volgens GS nog niet rijp zijn voor realisering. B en W van Assen zijn net als de gedeputeerde van mening dat de plannen van de initiatiefnemers Koenen/Volker-Wessels goed zijn voor Drenthe en Assen.

De plannen zijn weliswaar in financieel opzicht nog niet geheel voldragen, maar de verwachting is dat dat op korte termijn wel het geval zal zijn. Het college stelt het op prijs dat GS de initiatiefnemers de ruimte biedt de daarvoor benodigde stappen te zetten.

B en W en de fractievoorzitters in de gemeenteraad betreuren de procedure die nu door GS is gekozen waarbij de aanvragen voor subsidie op volgorde van binnenkomst worden behandeld en geen inhoudelijke beoordeling lijken te krijgen. Een dergelijk criterium komt de zorgvuldigheid in het besluitvormingsproces niet ten goede. Het college en de fractievoorzitters willen juist voldragen voorstellen voorleggen aan de gemeenteraad, willen zich niet onder druk laten en willen niet belanden in een wedloop met de gemeente Hoogeveen. De procedure doet evenmin recht aan een zorgvuldig proces met marktpartijen.

Burgemeester Marco Out heeft in de loop van de middag contact gezocht met zowel waarnemend Commissaris van de Koning Henk Brink als burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen om de zorgen van B en W van Assen over de procedure onder hun aandacht te brengen. In overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Assen kiest het college er voor om de raad in staat te stellen zich op een zorgvuldige wijze uit te spreken over de bouw van het Asser ijscomplex.