Plannen voor uitbreiding en afronding Kloosterveen

DELEN
Plannen voor uitbreiding en afronding Kloosterveen

ASSEN – De gemeente Assen gaat aan de slag met de ontwikkeling van het gebied ten westen van Kloosterveen. Met de uitbreiding kan deze wijk, die nu uit zo’n 10.000 inwoners bestaat, compleet worden gemaakt. Naar verwachting kan in 2017 gestart worden met het bouwrijp maken van het eerste stuk grond.

Nu de woningmarkt weer op gang is gekomen, geeft het college groen licht voor het opstellen van een structuurplan, een woonvisie en een bestemmingsplan voor Kloosterveen II en III. Het betreft het gebied aan de westkant tot aan de Norgervaart.

In het structuurplan worden keuzes vastgelegd die minimaal noodzakelijk zijn om in het gebied te kunnen bouwen. Hierbij gaat het om zaken als ontsluiting, waterberging en groenstructuren.

Samen met de provincie wordt gewerkt aan een goede ontsluiting van dit nieuwe deel van Kloosterveen. Dit betekent een snelle ontsluiting richting de binnenstad van Assen en de A28 en een goede aansluiting op de provinciale wegen richting Smilde en Norg/Veenhuizen.

Het plangebied wordt opgedeeld in kleinere delen. Zo kan de ontwikkeling gefaseerd plaatsvinden en zijn keuzes rond aantallen en typen woningen later nog te maken gebaseerd op de vragen en wensen vanuit de woningmarkt.