Plannen voor wijziging ophaalfrequentie huishoudelijk afval

DELEN
ASSEN – De gemeente heeft plannen om de frequentie aan te passen van het ophalen van huishoudelijk afval. Dat maakt het voor inwoners makkelijker om afval gescheiden aan te bieden.

De wijziging houdt in: vaker ophalen van papier (blauwe container) en plastic/blik/drankkartons (oranje container), naar eens per 2 weken; en minder vaak ophalen van restafval (grijze container), naar eens per 4 weken. Dit levert meer herbruikbare afvalstoffen op en minder restafval en dat is beter voor het milieu.

Nu al merkt de gemeente dat er goed gescheiden wordt. Bijna 80% van de huishoudens heeft de extra oranje container aangevraagd. Steeds vaker worden de oranje en de blauwe containers overvol aan de straat gezet. Een wijziging in de ophaalfrequentie maakt het voor inwoners makkelijker om hun afval gescheiden aan te bieden. Doel is een stijging van het herbruikbaar afval naar 85% (nu 56%) en een daling van de hoeveelheid restafval naar 100 kilo (nu 187 kilo) per persoon per jaar in 2020.

Het financiële voordeel van het gescheiden inzamelen van waardevolle grondstoffen wordt verwerkt in de afvalstoffenheffing 2017. Ruim voor invoering van de wijziging ophaalfrequentie, wordt een uitgebreide publiekscampagne gestart met o.a. inzet van hergebruikcoaches. Extra aandacht is daarbij voor gezinnen met kinderen in de luiers. Zij krijgen o.a. de mogelijkheid tot tijdelijk gebruik van een extra grijze container.

De ophaalfrequentie geldt voor alle inwoners van de gemeente Assen, behalve de inwoners in flats of appartementen die gebruik maken van de ondergrondse containers.

De gemeenteraad besluit op 11 februari over het voorstel. Invoering zou rond 1 mei kunnen plaatsvinden.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen