Plaza Nieuw Graswijk Assen beste Front-officekeuken van Nederland

DELEN

Op dinsdag 2 september aanstaande ontvangt Interzorg Nieuw Graswijk het Keurmerk Veiligvoedsel.nl. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zal de heer Gert-Jan Hemmers, directeur van Stichting Veiligvoedsel.nl, het certificaat overhandigen aan het Horeca en Voeding team van Nieuw Graswijk.

In december vorig jaar is Nieuw Graswijk in de nieuwe locatie gestart met het keurmerktraject. Dit heeft geresulteerd in een 9,79 voor de Plaza, waarmee Nieuw Graswijk zich op dit moment de beste Front-officekeuken van Nederland mag noemen volgens de criteria van Stichting Veiligvoedsel.nl. Dit is een prestatie waar de medewerkers meer dan trots op kunnen zijn. Een resultaat als dit kan alleen worden behaald door enthousiaste en gemotiveerde werknemers.

Met het Keurmerk Veiligvoedsel toont Nieuw Graswijk aan dat zij voldoet aan de warenwettelijke eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl dient een instelling een 7,5 of hoger te scoren tijdens de keuring. Na een toetsing op ruim 400 punten behaalde Nieuw Graswijk voor de Plaza dus een 9,79. Hiermee is het keurmerk ruimschoots behaald!

Interzorg Nieuw Graswijk

Interzorg Nieuw Graswijk is een expertisecentrum op het gebied van psychogeriatrische zorg. In het recent vernieuwde gebouw in Assen wonen zesenzestig jonge mensen met een dementie of een niet-aangeboren hersenafwijking. Voor hen is permanent zorg, behandeling en begeleiding beschikbaar. Nieuw Graswijk is onderdeel van zorgorganisatie Interzorg. Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis of op een van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe.

Doel van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl  

Veilig voedsel is voor iedereen de eerste levensbehoefte. Stichting Veiligvoedsel.nl maakt zich sterk voor herkenbare en werkbare voedselveiligheid in Nederland. Met de introductie van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl is een zorginstelling in staat aan haar cliënten haar kookkwaliteit te tonen. De bewoners krijgen hierdoor de door velen verlangde keuze voor veilig en lekker eten.

Jaarlijks komen er tussen de 350.000 en 650.000 voedselvergiftigingen voor in Nederland. Jaarlijks overlijden hieraan 20 tot 200 mensen. Hiermee veroorzaakt dit ongeveer evenveel doden als bijvoorbeeld de ziekte Aids in Nederland. In 2005 werden er 24.000 patiënten opgenomen in een ziekenhuis met als diagnose gastro-enteritis.