Politie “arresteert” bewoner van Interzorg de Slingeborgh

DELEN

Assen – De politie van Assen kwam vanochtend rond half elf in actie om een bewoner van Interzorg Noord Nederland, locatie de Slingeborgh, te arresteren als verdachte van een inbraak. Een en ander was in scène gezet vanwege de zomerwens van de heer Bierling.

Zomerwens
Ieder jaar kunnen de bewoners van de Slingeborgh in Assen een zomerwens insturen. De zomerwensen worden ondersteund door de Rikistichting. De activiteitenbegeleiding van de Slingeborgh bekijkt alle wensen en selecteert ieder jaar een aantal wensen die worden uitgevoerd. Deze wensen variëren van een high tea tot een dagje Wildlands, of een rondrit door Drenthe. De wens van meneer Bierling was er eentje uit de categorie Bijzonder en Ludiek. Meneer wilde namelijk weleens bij een inbraak betrokken zijn en afgevoerd worden door de politie.

Inbraak
Henriëtte van Sleen Tischler was, samen met haar collega’s, van mening dat déze wens zeker uitgevoerd moest worden. Betrokken zijn bij een inbraak was natuurlijk niet mogelijk (“Dan moet hij al zelf inbreken”, aldus een medebewoonster), maar een tussenweg moest te vinden zijn. Henriëtte zocht contact met de politie in Assen en samen kwamen ze tot het volgende idee:

Arrestatie
Meneer Bierling zou rond koffietijd, in het restaurant van de Slingeborgh, gearresteerd worden door wijkagent Jens Stoetman. Agent Stoetman zou vervolgens meneer Bierling meenemen naar het politiebureau, waar hij een kijkje achter de schermen kreeg.

Rond half elf kwam Jens Stoetman met een politiebus de parkeerplaats bij de Slingeborgh opgereden. Vlak voor de ingang stopte hij, waar Henriëtte hem al stond op te wachten. Gezamenlijk liepen ze naar het restaurant waar meneer Bierling werd verteld dat hij ‘mee moest naar het bureau’. De andere bewoners in het restaurant werden ook tevoren ingelicht, zodat het schrikeffect niet zo groot zou zijn. Onder het toeziend oog van zijn medebewoners en het personeel ging meneer Bierling gedwee mee met agent Stoetman.

Op de parkeerplaats werd hij in de politiebus gezet, zijn rolstoel ging mee, en als begeleiding stapte Henriëtte ook in de bus. De zorg voor de bewoners blijft bovenaan staan natuurlijk, bovendien had Henriëtte het contact gelegd met Politie Assen.

Advocaat
Met loeiende sirenes en zwaailichten werd meneer Bierling afgevoerd naar het bureau. Daar aangekomen kreeg hij uitleg over de standaardprocedure indien je verdachte bent van een strafbaar feit. Vingerafdrukken, een foto en de opmerking “U hebt recht op een advocaat”. Waarop meneer Bierling heel gevat reageerde “Advocaat heb ik thuis nog wel in de kast staan”.

Inmiddels is meneer Bierling weer veilig terug bij de Slingeborgh. Dankzij het uitvoeren van zijn zomerwens weet hij precies wat er allemaal gebeurt als je wordt gearresteerd.

Foto’s en tekst: Monique Babtist

Over de Riki Stichting
Het beleid van de Riki Stichting richt zich met name op het opzetten, organiseren en/of financieren van projecten en organisaties in Nederland die tot doel hebben het welbevinden van kwetsbare groepen te verbeteren.

Wij helpen mensen om hun kwetsbare situatie te verbeteren.

De werkzaamheden van de Riki Stichting kenmerken zich in het algemeen door een langdurige samenwerking met partners, een lokale schaal en de kracht van herhaling. Door de activiteiten te concentreren rondom een geografisch klein gebied en met en voor dezelfde mensen verbinden we ons aan een groep mensen. Zo versterken we de invloed van onze activiteiten. Wij stimuleren lokale initiatieven die de sociale cohesie verhogen.

Ons speerpunt sinds 2005 is het verbeteren van het welbevinden van ouderen.