Politie ‘Forse daling High Impact Crime Noord-Nederland’

DELEN

ASSEN – De misdaadcijfers in Noord-Nederland zijn opnieuw gedaald. Het aantal delicten nam in 2014 met 7,3 procent af tot 77.687 ten opzichte van 2013. Deze daling is nagenoeg gelijk aan de landelijke daling (7,1 procent). Het aantal delicten vallende onder de zogenaamde High Impact Crime daalde in Noord-Nederland in 2014 fors met 11,6% ten opzichte van 2013. Dit heeft alles te maken met de forse inzet en de samenwerking van de politie en haar partners op dit onderwerp.

Misdrijven met impact op slachtoffers, zoals overvallen, straatroven en woninginbraken, zijn voor de politie in Noord-Nederland topprioriteit. Het aantal inbraken, overvallen en straatroven in het noorden is het afgelopen jaar weer gedaald. Goede resultaten zijn uiteraard geen reden om achterover te leunen. Elke dag wordt er daarom hard gewerkt aan wat nog beter en slimmer kan. Om mensen alert te maken, zullen inwoners in Noord-Nederland de komende maanden zeer regelmatig worden geïnformeerd over acties die de politie onderneemt. Ook willen we samen met onze partners de inwoners van Noord-Nederland nog meer bewust maken van de bijdrage die ze zelf kunnen leveren in het verminderen van het aantal overvallen, straatroven en woninginbraken.

“ Om ervoor te zorgen dat de daling van de zogenaamde High Impact Crimes in Noord-Nederland verder doorzet, blijven we ons intensief inzetten op het gebied van overvallen, straatroven en woninginbraken” Politiechef – Oscar Dros

In 2014 ten opzichte van 2013 nam het totaal aantal misdrijven in Noord-Nederland met 7,3% af tot 77.687. Deze daling is nagenoeg gelijk aan de landelijke daling (7,1%). Ook het aantal misdrijven vallende onder de zogenaamde High Impact Crime daalde fors (-11,6%).

Woninginbraken

In de eerste helft van 2014 steeg het aantal woninginbraken in het Noorden nog licht. Door focus op het probleem, verhoogde inzet en samenwerking met partners als gemeenten en het Openbaar Ministerie daalde vanaf de zomer het aantal woningbraken met 19,1 procent naar 5.437 tegen 6722 in het voorgaande jaar. Het ophelderingspercentage steeg van 12 procent in 2013 naar 15 procent in 2014. Ook in de donkere maanden bleef het aantal woninginbraken dalen. Het district Drenthe won de Harm Alarm Bokaal, omdat zij in december landelijk de grootste daling (63 procent) van het aantal woninginbraken hadden gerealiseerd ten opzichte van december 2013. Het aantal woninginbraken (inclusief pogingen) in het district Drenthe in 2014 bedroeg 1.552 tegen 2.051 in het voorgaande jaar, een daling van 24,3%. Deze daling is groter dan de landelijke daling van 18,8%. Het aantal woninginbraken (inclusief pogingen) in het district Fryslân in 2014 bedroeg 1.827 tegen 2.250 in het voorgaande jaar, een daling van 18,8%. Deze daling is gelijk aan de landelijke daling. Het aantal woninginbraken (inclusief pogingen) in het district Groningen in 2014 bedroeg 2.058 tegen 2.421 in het voorgaande jaar, een daling van 15,0%. Deze daling is minder groot dan de landelijke daling van 18,8%.

Overvallen

De afname van het aantal overvallen is een landelijke trend, die ook in Noord-Nederland zichtbaar is. Dit alles heeft te maken met de forse inzet van de politie en het Openbaar Ministerie op dit onderwerp. Ook winkeliers en brancheorganisaties hebben allerlei maatregelen getroffen om het overvallers zo lastig mogelijk te maken. Denk daarbij aan extra camerabewaking en overvaltrainingen. In 2014 vonden in Noord-Nederland 57 overvallen plaats. Dat is een daling van 42,4% ten opzichte van het aantal in 2013 (99). In 2014 vonden in het district Groningen 29 overvallen plaats. Dat is een daling van 27,5% ten opzichte van het aantal in 2013 (40). In 2014 vonden in het district Drenthe 11 overvallen plaats. Dat is een daling van 52,2% ten opzichte van het aantal in 2013 (23). In het district Fryslân vonden in 2014 17 overvallen plaats. Dat is een daling van 52,8% ten opzichte van het aantal in 2013 (36).

Straatroof

Ook in het aantal straatroven is een afname te zien. Dankzij extra inspanningen op het gebied van opsporing hebben we de afgelopen jaren diverse straatrovers kunnen aanhouden. Dit verklaart deels de daling van deze zogenaamde High Impact Crime. In 2014 werden in Noord-Nederland 147 straatroven gepleegd tegenover 176 in 2013 (daling 16,5%). In 2014 vonden in het district Groningen 78 straatroven plaats tegenover 95 in 2013 (daling 17,9%). In het district Fryslân werden in 2014 48 straatroven gepleegd tegenover 56 in 2013 (daling 14,3%). In het district Drenthe werden in 2014 21 straatroven gepleegd en 25 in 2013 (daling 16,0%).

Politiechef Oscar Dros: ‘Om ervoor te zorgen dat de daling van de zogenaamde High Impact Crimes in Noord-Nederland verder doorzet, blijven we ons intensief inzetten op het gebied van overvallen, straatroven en woninginbraken. Een stevigere regierol van de gemeenten, betrokkenheid en samenwerking met partners, preventie en repressie, het vergroten van burgerparticipatie en heterdaadkracht zijn belangrijke sleutels tot succes. Daarnaast hebben we alle inwoners in ons gebied hard nodig om verdachte zaken aan ons te melden. Om mensen alert te maken, organiseren we samen met partners regelmatig preventieacties. Ook willen we de inwoners van Noord-Nederland nog meer bewust maken van de bijdrage die ze zelf kunnen leveren in het verminderen van het aantal overvallen, straatroven en woninginbraken.