Politieke steun voor Asser wethouder Jaap Kuin daalt

DELEN

Politieke steun voor Asser wethouder Jaap Kuin daalt

De Asser wethouder Jaap Kuin is op 28 juni jongstleden in bouwmarkt Hornbach te Groningen betrapt op diefstal van twee boortjes (freesjes) en aldaar aangehouden door een medewerker. Na zijn aanhouding is hij door de politie meegenomen naar het politiebureau en is het vergrijp afgedaan door het Openbaar Ministerie met een schikkingsvoorstel van € 200,- Kuin beweert dat hij de diefstal per ongeluk heeft gepleegd en liet eerder in een media verklaring weten “Ik schrijf mijn handelswijze toe aan een drukke periode als wethouder en locoburgemeester, waardoor ik in gedachten verzonken onvoldoende alert was”.

Het leek er op dat Kuin door een politieke meerderheid  op steun kon rekenen, echter blijf daar voor de PvdA wethouder nu niet veel meer van over te zijn. ChristenUnie en Stadspartij Plop hebben hun mening al naar buiten gebracht en ook de VVD blijkt een kritische houding ten aanzien van de ‘boortjes’ affaire te hebben. Op 5 september zullen de overige politieke partijen in Assen hun oordeel vellen in een openbaar debat.

Verklaring Stadspartij PLOP betreffende wethouder Jaap Kuin

Naar onze mening is wethouder Kuin het slachtoffer van zijn eigen keuzes. De wethouder heeft er niet voor gekozen direct na het incident openheid van zaken te geven. Pas na ontdekking door de media volgde een eerste verklaring. Hiervoor was de raad van Assen met kluitjes het riet in gestuurd.

Door deze keuze had hij geen regie meer op het proces en het vervolg. De regie is overgenomen door de media hierbij gesteund door de opmerkelijke openheid van bouwmarkt en openbaar ministerie.

De “ geest” was uit de fles en niet meer te controleren. Het effect van deze keuze, het gebrek aan regie, is dat het incident de kans heeft gekregen week na week de media te beheersen, het imago van de politiek in het algemeen en wethouder Kuin in het bijzonder zeer sterk negatief te beïnvloeden.

De schuldvraag is hiermee zelfs van secundair belang. De persoon en wethouder Jaap Kuin, door ons gewaardeerd als mens en bestuurder is, mede door eigen keuzes, dusdanig beschadigd dat van normaal functioneren naar onze mening geen sprake meer kan zijn.