Projectweken op GBS De Parel Assen

DELEN

Projectweken op GBS De Parel Assen

Op basisschool De Parel in Assen zijn afgelopen dinsdag de projectweken ‘Ik …… voor een huis’ gestart. Dit is een initiatief van de stichting Wereldfoundation die zich inzet voor gezinnen in Bangladesh die door overstromingen hun huizen zijn kwijtgeraakt. Wereldfoundation biedt gezinnen een microhypotheek aan waarmee ze een goed gefundeerd huis kunnen bouwen dat lang mee gaat en weinig onderhoudskosten heeft. De mensen zijn zo zelf verantwoordelijk om een eigen bestaan op te bouwen en worden gestimuleerd om de spiraal van armoede te doorbreken.

Gerald Holtvlüwer, oprichter van Wereldfoundation en vader van één van de leerlingen, opende het project door een presentatie te geven over zijn werk aan alle kinderen van de school. Vervolgens kregen alle leerlingen een spaarpotje in de vorm van een huis en daarbij de opdracht om de komende twee weken zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Bangladesh.

De kinderen van groep 1 t/m 4 zamelen geld in door klusjes, giften, lege flessen, etc. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben inmiddels hun eigen ondernemingsplan geschreven en leren en ervaren zo wat een ‘microkrediet’ is. Als het ondernemingsplan is goedgekeurd, gaan de kinderen op zoek naar mensen die hen een microkrediet willen verschaffen om zo hun plan tot uitvoering te brengen. Tot en met vrijdag 20 juni hebben ze de tijd om met hun onderneming zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel.

Ook de leerkrachten van De Parel komen in actie. Ze doen mee aan het bedrijven beachvolleybal toernooi dat op 17 juni a.s. in Assen plaatsvindt. En een deel van het team zal meedoen aan de TT run op 21 juni a.s. Tijdens deze activiteiten dragen zij gesponsorde shirts. Reclame voor ondernemers uit de regio en inmiddels al een mooi sponsorbedrag voor het goede doel!

Op vrijdag 20 juni wordt het project afgesloten met een actiemiddag. Tussen 12.00u en 15.00u zijn er in en om de school allerlei activiteiten en worden de beste ondernemingsplannen van groep 5 t/m 8 gepresenteerd. Wie wordt de ondernemer van 2014?! Belangstellenden zijn van harte welkom om deze actiemiddag bij te wonen.

Op maandagochtend 23 juni worden zal het bijeengebrachte bedrag bekend worden gemaakt en worden overhandigd aan Gerald Holtvlüwer van de stichting Wereldfoundation.