Prokkel netwerkbijeenkomsten Provinciehuis Assen

DELEN
Prokkel Netwerkbijeenkomst Drenthe

Op donderdag 15 januari vindt de provinciale Prokkel netwerkbijeenkomst plaats in Assen. Dit jaar staat de bijeenkomst vooral in het teken van samenwerken en netwerken op lokaal niveau. Door de invoering van WMO en Participatiewet worden deze onderwerpen steeds actueler.

Prokkelweek: één week in juni als inspiratie voor de rest van het jaar

De bijeenkomsten in januari zijn mede bedoeld als voorbereiding voor het organiseren van activiteiten in de Prokkelweek. Jaarlijks in de eerste week van juni, organiseren duizenden vrijwilligers activiteiten die mensen met en zonder verstandelijke beperking met elkaar in contact brengen. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait.

Prokkelen door en voor iedereen

Zelfstandig ondernemers, welzijnswerkers, medewerkers van woningbouwcorporaties, gemeenten, (praktijk)scholen, lokale bedrijven, buren en particulieren Prokkelen mee. Door te Prokkelen laten zij zien dat zij graag willen bijdragen aan integratie en participatie van mensen met een beperking.

Prokkelen kan op alle terreinen

Stage lopen, sporten, eten of discussiëren. In de buurt, thuis, op school, op het werk of bij de voetbalclub. Prokkels zorgen voor nieuwe contacten en kunnen nieuwe inzichten geven. Niet alleen tijdens, maar ook juist na de Prokkelweek.

Donderdag 15 januari 2015
10.00 uur – 12.00 uur
Provinciehuis Drenthe
Westerbrink 1, 9405 BJ Assen

Aanmelden voor de bijeenkomst? Klik hier!