Protestantse gemeente De Drieklank ontvangt Fairtrade titel

DELEN

ASSEN – Op 20 september aanstaande zal de Drieklank tijdens de startzondag de titel Fairtrade Kerk ontvangen uit handen van wethouder Harmke Vlieg. De officiële toekenning werd gedaan door het landelijk toekenningscomité. Na de kerkdienst zal het bordje “Fairtrade Kerk” voor op de buitenmuur van de kerk worden overhandigd aan de nieuwe voorzitter van de kerkenraad, Henk Dimmendaal.

De Drieklank heeft voor beide kerkgebouwen, De Bron en De Ontmoeting, een positieve beoordeling gekregen. Daarbij viel het de commissie op “Dat er onverbloemd wordt gekozen ten faveure van een betere wereld waarin mensen respect hebben voor de wereld, die ze in bruikleen hebben.”

“We gaan met ingang van het nieuwe seizoen de uitdaging aan om de status van Fairtradekerk waar te maken”, aldus Martzen Hansma en Ingrid Meier, die zich namens de kerkenraad hebben ingezet voor dit predicaat. Dit betekent dat de kerk zoveel mogelijk Fairtrade producten wil gebruiken, niet alleen de koffie en thee maar ook bijvoorbeeld bij het avondmaal of bij bijzondere activiteiten.

Omdat de wijkgemeente op twee vierplekken ruimten deelt met andere organisaties, wordt er ook op ingezet om de andere gebruikers te stimuleren om mee te doen. Daarnaast worden de gemeenteleden er uiteraard bij betrokken. Zo is het de bedoeling dat er af en toe een verkoopstand van de wereldwinkel aanwezig is na de kerkdienst, er wordt jaarlijks een themadienst georganiseerd, er wordt gecommuniceerd over lokale en landelijke initiatieven op het gebied van Fairtrade en duurzaamheid en er wordt actie gevoerd, zoals in het weekend van 19 en 20 september aanstaande wanneer de Klimaatloop de Drentse hoofdstad aan doet.