Protestantse kerk stelt cursus open voor iedereen

DELEN

ASSEN – Ook in het seizoen 2015/2016 organiseert de Protestantse Kerk in Nederland een cursus over verdieping van levens- en geloofsvragen. In deze cursus, onder de naam “Theologische Vorming en Verdieping voor Gemeenteleden en Geïnteresseerden” (TVG), wordt op laagdrempelige wijze informatie gegeven over de achtergronden en wortels van het christelijk geloof.

Daarbij gaat het niet alleen om de Bijbel, maar ook om de oorsprong van het christendom en de relatie met andere godsdiensten. Ook wordt ingegaan op kerkgeschiedenis vanaf de geboorte van het christelijk geloof. Kunst en cultuur en kerkmuziek komen aan de orde. Dat geldt ook voor de rol van de kerk in het pastoraat en in het diaconaat. Verder wordt ingegaan op filosofie, christelijke ethiek en op spiritualiteit. De cursus is daarom interessant voor iedereen die zich wil verdiepen in levens- en geloofsvragen. Ook niet-protestanten zijn van harte welkom.  De cursus duurt drie seizoenen.

Een van de plaatsen waar de cursus wordt gehouden is Assen. De lessen worden gegeven op dinsdagochtenden in het Markehuus in Assen. Het cursusjaar 2015/2016  begint op dinsdag 15 september 2015 en eindigt op dinsdag 26 april 2016. In de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie vinden er geen cursussen plaats. Op dinsdag 8 september 2015 is er een openingsochtend  als start van het seizoen. Ds. Bert van der Woude houdt een lezing over de Duitse theoloog Drewermann. Ook deze bijeenkomst wordt gehouden in het Markehuus.  Op dinsdagavond  1 september 2015 is er in het Markehuus een informatiebijeenkomst in de vorm van een inloopavond vanaf 19.30 uur. Het cursusgeld  per jaar bedraagt € 200 per persoon  en € 350 voor echtparen.

Aanmelding en informatie over de cursus in Assen

Website: www.tvgassen.nl
Telefoon: 0599-234830 (Aly Klaren)
Email: tvgassen@gmail.com

Informatie over andere cursusplaatsen is te vinden op www.protestantsekerk.nl/tvg.
Telefonisch zijn de volgende landelijke nummers beschikbaar: 030-8801560 en 030-8801880.