Provincie trekt 45 miljoen uit voor ondernemen in Drenthe

DELEN

ASSEN – Drenthe zet de komende jaren fors in op dynamiek en ondernemerszin in Drenthe. Het college van GS investeert 45 miljoen euro in Drenthe en verwacht hiermee een veelvoud aan investeringen uit te lokken. Het college komt met een ambitieuze investeringsagenda om de economie in Drenthe een extra impuls te geven.

‘Juist nu de economie aantrekt is dit het moment waarop wij gaan investeren. Wij stellen een deel van onze reserves beschikbaar voor onze investeringsagenda met de speerpunten Samenwerkend, Economisch, Bereikbaar, Ruimtelijke en Energiek Drenthe’, aldus gedeputeerde Financiën Ard van der Tuuk.

De extra investering van 45 miljoen euro wordt onder andere besteed aan de digitale infrastructuur van Drenthe. Dit college wil zo snel mogelijk deze voorziening, die zo belangrijk is voor gezinnen en bedrijven, realiseren. Daarnaast komt er een investeringsregeling voor bedrijven om vestiging in Drenthe nog aantrekkelijker te maken. Hiermee komen er meer banen naar Drenthe. De toeristische sector krijgt een impuls: er wordt ingezet op Drenthe Fietsprovincie nr.1. Op cultureel vlak worden investeringen gedaan die leiden tot toonaangevende kwaliteit en wordt er gewerkt aan de toekomst van Veenhuizen. Energieneutraal Wonen staat eveneens op de investeringsagenda en er komt een Herontwikkelingsfonds ruimtelijke kwaliteit.

Het college wil het vervolgproces voor de uitwerking van de investeringsagenda samen met provinciale staten vormgeven. De onderwerpen moeten namelijk nog vertaald worden naar concrete projecten. Belangrijke elementen in de uitwerking van deze projecten zijn voor het college de effecten op duurzaamheid, werkgelegenheid, bereikbaarheid, sociale cohesie, zichtbaarheid voor inwoners en aansluiting bij doelstellingen van EU en/of Rijk.

Naast de investeringsagenda wordt vanuit de begroting extra ingezet op onderwijs en arbeidsmarkt, op een omvangrijk meerjarig investeringsprogramma verkeer en vervoer, programma Energie, agribusiness en landbouw, sport en cultuur en de Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid.

Provinciale Staten behandelen de Begroting 2016 op 11 november 2016.