PvdA Assen wil meldpunt WMO huishoudelijke hulp

DELEN
PvdA Assen wil meldpunt WMO huishoudelijke hulp

De fracties van de SP en PvdA krijgen en horen veel klachten over de manier waarop burgers per brief zijn geïnformeerd over de beslissing dat zij per 1 mei 2015 geen HH1 ( Huishoudelijke Hulp ) meer vergoed krijgen. De informatie bestaat uit een zakelijke brief op basis van de nieuwe WMO in combinatie met de bijstandsnormen en een aantal tips hoe verder te handelen. Een van de aangereikte mogelijkheden die in de brief staat vermeld, is het indienen van een bezwaar tegen de beschikking.

“Veel mensen voelen zich aan de kant gezet omdat ze niet persoonlijk gehoord zijn, bijvoorbeeld door middel van een keukentafelgesprek. Daarbij lijkt er onderscheid gemaakt te worden tussen mensen bij wie de hulp per 1 mei 2015 stopt en mensen bij wie de indicatie doorloopt tot na deze datum. Bij deze laatste groep zou er wel een keukentafelgesprek gepland worden”, dit laat Harriet van Es, Fractie-secretaris van de PvdA in Assen weten op haar blog.

De brief, het proces en de mogelijkheden van mensen die het betreft zijn erg onduidelijk, zowel voor de raadsleden als voor de mensen zelf. Dit roept veel vragen op en geeft mogelijk meer onrust dan nodig is.

De PvdA zal in de komende periode daarom ook een meldpunt in het leven roepen waar Assenaren hun opmerkingen, klachten, frustraties, maar ook hun tevredenheid en complimenten kwijt kunnen.