PvdA wil aanleg padelbanen in Assen

DELEN

Assen – De PvdA in Assen pleit voor de aanleg van padelbanen in de gemeente. Assenaren die deze snel groeiende tak van sport – een combinatie tussen tennis en squash – willen beoefenen, kunnen hier niet voor terecht in hun eigen gemeente. Ze stelden hierover onderstaande vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Onze gemeente is naar onze opvatting goed voorzien van faciliteiten en accommodaties op het gebied van sportbeoefening. Hoewel de schaats- en zwemsport maar mondjesmaat kunnen worden beoefend, mogen we met bijna 70.000 inwoners toch wel trots zijn op de vele takken van sport, die in Assen mogelijk zijn. Toch bieden we mensen, die de sport “padel” willen beoefenen niet de kans dat te doen, want Assen heeft geen padelbanen.

De snel groeiende tak van sport is ontstaan in Mexico en overgewaaid naar Europa. Spanje telt inmiddels vijf miljoen sporters en daarmee is padel uitgegroeid naar de tweede sport na voetbal. De populariteit groeit ook snel in ons land, maar er zijn nog maar weinig padelbanen beschikbaar. In Beilen is een baan en in Hoogeveen bestaan naar verluidt vergevorderde plannen voor de aanleg er van.

Om uit te leggen, wat padel precies is, kan in het kort worden gezegd, dat het een combinatie is tussen tennis en squash. De sport wordt gespeeld in koppels van twee personen. Het biedt voor jeugd en zeker voor oudere sporters mogelijkheden voor beoefening. Omdat het eenvoudig is om te leren, kan iedereen, dus ook op latere leeftijd, beginnen met het beoefenen van padel. Het is niet zo blessuregevoelig als tennis en squash, zo blijkt uit de praktijk.

Zoals vermeld, biedt Assen nog niet de faciliteiten om deze zeer snel groeiende sport te beoefenen. In elk geval staat tenminste één sportvereniging open voor het realiseren van padel op hun terrein. Wellicht hebben ook andere verenigingen hierin interesse.

Is het College bekend met de snelst groeiende sport in Europa?
Wat vindt het College van de mogelijkheid om de breedtesport padel in Assen te realiseren? Is het College bereid op korte termijn in overleg te gaan met sportverenigingen om te verkennen in welke mate belangstelling bestaat voor bedoelde sportbeoefening? Zo nee, waarom niet? Het resultaat van dat overleg zal wellicht leiden tot een voorstel tot aanpassing van de tennisaccommodatie(s), wat wij graag tegemoet zien.