6 april Referendum associatieakkoord met Oekraïne

DELEN
ASSEN – Op 6 april 2016 houdt Nederland een referendum over de Nederlandse goedkeuring van het associatieakkoord met Oekraïne.

Wat is een associatieakkoord?

Het associatieakkoord is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne op economisch en politiek gebied. Voor Nederland leidt het samenwerkingsakkoord tot makkelijkere handel en meer stabiliteit aan de grenzen.

De samenwerkingsovereenkomst geeft Oekraïne een belangrijk fundament om hervormingen door te voeren. Om zo een democratischer en welvarender land te worden. Met een sterkere rechtsstaat en minder corruptie. Dit zonder dat Oekraïne zelf lid wordt van de EU, want daar gaat dit akkoord niet over.

Goedkeuring samenwerkingsakkoord Oekraïne

Het samenwerkingsakkoord met Oekraïne gaat pas in als alle EU-landen het akkoord officieel goedkeuren (ratificeren). De andere EU-landen hebben dit al gedaan. Maar de Nederlandse regering niet door het referendum op 6 april.

In Nederland hebben de Tweede en Eerste Kamer wel al voor goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gestemd. Pas na het referendum neemt de regering een beslissing over de definitieve goedkeuring. En zal daar ook met het parlement over spreken.

Referendum associatieakkoord Oekraïne

Nederland zal na het raadgevende referendum over de samenwerking met Oekraïne de Wet raadgevend referendum volgen. Dat betekent dat Nederland het associatieakkoord zal goedkeuren als:

  • Een meerderheid van de Nederlandse bevolking voor het akkoord is.
  • De opkomst bij het referendum onder de 30%Stemt een geldige meerderheid tegen het akkoord? Dan zal het kabinet beslissen of het de uitslag gaat overnemen. De inhoud van het maatschappelijk debat over het akkoord zal daarbij een belangrijke rol spelen. Daarna moet het parlement goedkeuring geven aan de beslissing van het kabinet.

Als Nederland daarop besluit de samenwerkingsovereenkomst niet goed te keuren, kan het akkoord niet ingaan. De EU en de EU-lidstaten zullen dan met Oekraïne bespreken hoe de samenwerking in de toekomst wordt.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen