Regionale online magazines winnen meer terrein

DELEN

ASSEN – De landelijke dagbladen zien hun papieren oplage dalen. De Telegraaf zag in 2014 het aantal papieren kranten in vergelijking met een jaar daarvoor al zakken met 0,5 procent. De oplage is momenteel ruim 460.000 stuks. De Volkskrant daalt met 3,3 procent naar een oplage van 221.161 stuks, dat meldt het Instituut voor Media Auditing HOI vandaag.

Digitale versies van de kranten doen het beter. Hier is landelijk een kleine stijging te zien. Op provinciaal niveau zit er wel een daling in. Het Dagblad van het Noorden zag haar digitale oplage in het vierde kwartaal van 2014 met ruim 2000 abonnees slinken ten opzichte van het eerste kwartaal 2014. De papieren versie van de krant slonk met 1117 abonnees, aldus de cijfers van HOI – NOM.

Spectaculaire daling

In 2010 kwam er al een rapport uit over de spectaculaire daling bij landelijke uitgevers. Daarin stond onder anderen: De achtergrond van de ontwikkelingen zijn de krimpende printmarkt aan de ene kant, dalende advertentie-inkomsten, minder abonnementen, en digitale kansen anderzijds, hoge internetpenetratie, veel belangstelling voor online nieuws. Vrijwel alle bedrijven streven naar een toekomst waarin ze minder van print afhankelijk zijn zonder print in zijn geheel af te schrijven.

De oplage van betaalde dagbladen daalde de afgelopen tien jaar met bijna een miljoen tot 3.5 miljoen. Wanneer de daling van 3% per jaar doorzet zal de oplage rond 2025 onder de twee miljoen en twintig jaar later onder de miljoen komen. De daling bij regionale kranten gaat sneller dan bij landelijke titels.

Online concurrentie

Kranten kunnen nauwelijks concurreren met de online nieuws magazine van tegenwoordig. Het dagelijks bereik van deze magazines overstijgt veelal de oplages van de kranten en is in bijna alle gevallen gratis content. Zoekmachine optimalisatie en analyse software wijze voor Assen en directe omgeving uit dat de geijkte media als het Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe respectievelijk 25% en 17% minder online bereik hebben dan bijvoorbeeld het online nieuwsmagazine Nieuws in Assen. RTV Assen is samen met Asserjournaal.nl en Drenthejournaal.nl de laagste genoteerden in Assen en regio.