Regionale voetbalschool FC Groningen bij LTC Assen

DELEN

ASSEN – LTC is door FC Groningen geselecteerd als één van de vijf locaties waar de Trots van het Noorden haar regionale voetbalschool gaat huisvesten. LTC is buitengewoon verheugd, dat het gastheer mag zijn van deze voetbalschool. Maar de club is ook zeer blij met het feit dat de samenwerking ook inhoudt, dat FC Groningen o.a. LTC met raad en daad gaat bij staan om de jeugdopleiding, die de laatste jaren toch al enorm is gegroeid, verder te verbeteren.

LTC was in een recent verleden één van de hofleveranciers voor de jeugdopleiding bij FC Groningen. Bas Roorda, Gregoor en Dominique van Dijk, Sergio van Dijk, Gustav Stel, Arjan Akkerman, Jordi Hoogstrate en nog veel meer jeugdspelers stroomden vanuit de LTC jeugdopleiding door naar de jeugd van FC Groningen.

Behalve de groen-witte clubkleuren hebben LTC en FC Groningen meer gemeen. Beide hebben de ambitie, om ieder op hun niveau en in hun omgeving, zich verder door te ontwikkelen tot een club met aantrekkingskracht. Ook het uiteindelijke doel, wat FC Groningen wil bereiken, een eerste selectie, die vanaf 2018 voor vijftig procent dient te bestaan uit eigen opgeleide spelers, sluit naadloos aan bij wat LTC in haar seniorenplan verwoord : ” het 1e elftal bestaat bij voorkeur uit spelers die intern zijn opgeleid.”

Naast dat de locaties op de zondagochtend gaan dienen als trainingscentra om talenten uit de regio te ontwikkelen, dienen ze tevens een breder belang. Vanuit de vijf locaties wil FC Groningen omliggende amateurverenigingen namelijk de mogelijkheid bieden mee te liften op onder meer kader beïnvloeding. Gedurende het seizoen zullen uiteenlopende thema’s worden behandeld, waarvoor coaches, trainers, bestuurders, medisch kader en amateurleden uit de regio zich kunnen aanmelden. Het achterliggende doel is met elkaar te groeien naar een (nog) hoger voetbalniveau in Noord-Nederland.

Daarnaast is er ruimte voor trainers van LTC en omliggende verenigingen om stage te lopen bij de regionale voetbalschool van FC Groningen en stelt de BVO haar kennis en ervaring in het opleiden van jeugdspelers beschikbaar waarmee LTC en de regionale verenigingen hun voordeel kunnen doen. Beide clubs kijken uit naar deze nieuwe vorm van samenwerken en verwachten talentvolle voetballers hiermee nog meer te kunnen bieden.

 ‘2018: talenten op één’

FC Groningen denkt met het opstarten van regionale voetbalscholen nog beter te kunnen inspelen op de behoeften van talentvolle voetballers en een nog bredere basis te leggen onder het technisch plan ‘2018: talenten op één’, waarbij vanaf 2018 de eerste selectie van FC Groningen voor vijftig procent dient te bestaan uit eigen opgeleide spelers. In de optiek van de club wordt de basis hiervoor op nog jongere leeftijd gelegd en dan vooral in de regio van het verzorgingsgebied van FC Groningen. Uitgangspunt hierbij is dat E- en F-pupillen in hun eigen omgeving behoren te voetballen en dus is er ook een voorname rol weggelegd voor de convenantpartners van FC Groningen, waaronder LTC. Begin juni zal FC Groningen de voetbalschool bij LTC officieel openen.