Registreren Provinciale Statenverkiezingen 2019

DELEN

ASSEN – Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapverkiezingen. Het is belangrijk dat nieuwe en bestaande lokale politieke groeperingen die mee willen doen aan (een van) de verkiezingen zich voor 24 december 2018 laten registreren.

Registreren Provinciale Statenverkiezingen

Nieuwe en bestaande lokale politieke groeperingen die onder een bepaalde aanduiding aan de verkiezingen willen deelnemen en die niet geregistreerd zijn in het register voor de Tweede Kamerverkiezing of Provinciale Staten van Drenthe, moeten zich voor 24 december 2018 laten registeren bij het centraal stembureau in het gemeentehuis van Assen. Dit geldt voor alle lokaal geregistreerde plaatselijke partijen.

Het centraal stembureau registreert de aanduiding in een register. Dit is de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst kunt worden vermeld. Dit kan zijn:

  • De volledige naam van de groepering;
  • De afkorting van de naam van de groepering;
  • Combinatie van beide.
Landelijke groeperingen

Politieke groeperingen waarvan de aanduiding al geregistreerd is voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de verkiezing van Provinciale Staten van Assen hoeven zich niet opnieuw te registreren. Het is echter niet toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke partijen toe te voegen (bijv. VVD Assen). Eventuele toevoegingen worden als nieuwe aanduidingen gezien waarvoor een nieuw registratieverzoek moet worden ingediend.

Registreren Waterschapverkiezingen

Het centraal stembureau van het waterschap registreert de aanduidingen van politieke groeperingen die mee willen doen aan de Waterschapverkiezingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het desbetreffende waterschap.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen via publieksbalie@assen.nl