RIVM ‘Smog in het Noorden’

DELEN
ASSEN – In het noorden van Nederland is er smog door fijn stof. Sinds dinsdag zijn de fijnstofconcentraties geleidelijk opgelopen door aanvoer van de lucht vanuit het oosten van Europa, dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De daggemiddelde concentratie is woensdag in het noorden van Nederland boven de 70 microgram per kubieke meter gekomen. De luchtkwaliteit is hiermee “slecht” volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex globaal in het gebied boven de lijn Haarlem – Nijmegen. De concentraties zullen waarschijnlijk tot donderdagochtend verhoogd blijven.

Smog verhoogde concentratie fijnstof

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie, in overleg met een arts, worden aangepast.


Facebook Nieuws in Assen


Bowlen in Assen