Rondvaartboot De Fluisteraar vrijdag officieel in dienst

DELEN

ASSEN – Met de openstelling van de Vaart in Assen voor de pleziervaart en het bevaarbaar maken van het Kanaal door Assen en de ontwikkeling van het Havengebied ontstaan nieuwe kansen voor de werkgelegenheid, met name voor (jeugdige)mensen die werkeloos zijn.

In dit verband had Stichting Varen in Assen, vanuit haar doestellingen, concrete ideeën over onder anderen het op korte termijn bouwen van een Rondvaartboot, waarbij vooral jeugdige werkelozen worden ingeschakeld.

Begin oktober heeft de boot een proefvaart gemaakt van de Havenkade naar de Kloosterhaven. De tocht moest uitwijzen of alle voorzieningen aan boord wel naar behoren functioneerden. Elf mensen waren uitgenodigd mee te varen.

De rondvaartboot ‘De Fluisteraar’ zal op vrijdag 13 november aanstaande wordt de rondvaartboot officieel door burgemeester Marco Out in dienst gesteld. Toekomstige klanten kunnen kiezen uit diverse arrangementen. De bemanning zal bestaan uit mensen die een leerwerkplek ambiëren. Hierbij kunnen zes mensen structureel in wisselende diensten worden ingezet bij onder anderen de catering, hostesswerkzaamheden, public relations, verkoop arrangementen, onderhoudswerkzaamheden.

Ook is er de mogelijkheid dat mensen een opleiding krijgen waaraan een vaarbewijs is verbonden.

Meer informatie over Rondvaartboot de Fluisteraar ? Klik hier !