Vragen OpAssen verkeersveiligheid rotonde Abel Tasmanplein

DELEN
ASSEN – Met het afsluiten van de Overcingellaan en Industrieweg, tussen de Stationsstraat en het Abel Tasmanplein, zijn er wederom stappen gezet in de vorderingen van het FlorijnAs project.

Dat het verkeer enige hinder ondervindt van de werkzaamheden moge duidelijk zijn en is helaas niet te voorkomen. De omleidingsroute voor het autoverkeer zoals deze is ingesteld zorgt daarmee logischerwijze voor een toename in verkeersdruk op het traject Abel Tasmanplein-Rolderstraat-Javastraat-Oostersingel-Stationsstraat en vice versa. Fietsers worden op hun beurt omgeleid via het traject Abel Tasmanplein-Julianastraat-Oranjestraat-Prins Hendrikstraat-Stationsstraat en vice versa. Hiermee kruizen fietsers en automobilisten elkander ter hoogte van de kruising Rolderstraat/Abel Tasmanplein. Extra maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid voor fietsers is dan ook geen overbodige luxe.

In een brief aan de raad daterend 4 april 2016 met kenmerk 2016-01263, geeft u aan dat de aannemer in eerste instantie een VRI (verkeerslicht) heeft voorgesteld ten behoeve van de verkeersveiligheid voor fietsers. Dit zou volgens uw brief echter grote nadelen met zich meebrengen ten behoeve van de bereikbaarheid van de binnenstad en de doorstroming van het verkeer. Als alternatief is gekozen voor een tijdelijke minirotonde welke inmiddels in gebruik genomen is. U geeft in bovengenoemde brief aan dat hiermee én een veilige oplossing voor fietsers is gecreëerd én dat de doorstroming niet negatief wordt beïnvloed.

De praktijk blijkt na enkele dagen volledig anders te zijn dan geschetst in bovengenoemde brief. Automobilisten verlenen geen voorrang aan fietsers, het verkeer staat (met name in de spits) muurvast tussen de verkeerslichten op de kruising Rolderstraat/Javastraat en de tijdelijke rotonde, waarbij ook nog aangetekend moet worden dat automobilisten stilstaan op de kruising én op de rotonde.

Wij kunnen ons mede daarom ook niet vinden in de verwoordingen zoals deze op te maken zijn in bovengenoemde brief.

Onze fractie begrijpt dat een VRI wellicht eenzelfde probleem zou kunnen hebben gecreëerd en dat andere opties met de ingebruikname van de rotonde niet meer van toepassing zijn, echter hebben we toch enkele vragen:

1. Is het college bekend met de huidige opstoppingen en hachelijke situaties die deze tijdelijke oplossing met zich meebrengt?;
2. Is het college het met ons eens dat met het hierboven genoemde niet gesproken kan worden van een goede doorstroom en een veilige oplossing voor fietsers?;
3. Is het college voornemens om, ten behoeve van de veiligheid voor fietsers, aanvullende maatregelen te nemen?;
4. Zo ja: welke aanvullende maatregelen zijn dit?;
5. Zo nee: (zie vraag 3): hoe denkt het college te garanderen dat de veiligheid voor fietsers en de doorstroming van het verkeer voldoende is gewaarborgd?;
6. Waaruit blijkt dat een VRI meer nadelen met zich mee zou brengen ten behoeve van met name de doorstroming?

Onze fractie zal niet beweren dat opstoppingen helemaal weg te nemen zijn en uiteraard zijn we van mening dat de voorrangssituatie zoals deze op dit moment geldt (fietsers hebben op de rotonde voorrang) nageleefd dient te worden door automobilisten en deze hier zelf hun verantwoordelijkheid dienen te nemen, maar we zijn ook zeker van mening dat met name de veiligheid voor fietsers voldoende gewaarborgd dient te zijn. Sommige problemen zijn al ‘simpel’ op te lossen met extra en juiste bebording om automobilisten attenter te maken op de huidige situatie.

Dit met u gedeeld hebbend zien we uw antwoorden met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Danny de Jongh
Plv.Raadslid OpAssen

Mede namens

Egbert Prent,
Fractievoorzitter OpAssen


2Divorce Assen


Bowlen in Assen