Samenscholingsverbod overlast gevende jongeren Pittelo Assen

DELEN

Samenscholingsverbod overlast gevende jongeren Pittelo Assen

Vanaf vrijdag 26 juli 2013 geldt voor de wijk Pittelo een samenscholingsverbod voor overlast gevende groepen jongeren. De maatregel geldt vooralsnog voor een periode van drie maanden en is een aanvulling op reeds genomen maatregelen om de overlast door jongeren in de wijk Pittelo te beteugelen. Het samenscholingsverbod geeft de politie extra mogelijkheden tot handhaving en een effectieve aanpak van de overlast.

Het samenscholingsverbod geldt voor de gehele wijk Pittelo. Daarvoor is gekozen om de politie in staat te stellen het verbod zo effectief mogelijk te kunnen handhaven en verplaatsing van de overlast te voorkomen. De handhaving van het samenscholingsverbod beperkt zich tot groepen jongeren (4 of meer personen) die zich intimiderend en hinderlijk gedragen. Het samenscholingsverbod geldt voor alle dagen van de week.

Na afloop van de periode waarvoor de maatregel geldt zal het samenscholingsverbod worden geëvalueerd. In de evaluatie komt in ieder geval aan de orde hoe vaak de handhaving is ingezet en in hoeverre direct betrokkenen hiervan effecten hebben waargenomen. Met name gedurende de afgelopen weken is er sprake geweest van een toename van overlast veroorzaakt door groepen jongeren in delen van de wijk Pittelo. Daar waar het aanvankelijk ging om hinderlijk aanwezig zijn, is nu ook sprake van intimideren, bedreigen en het plegen van (groepsgewijze) vernielingen.

Tussen de gemeente, de politie en het openbaar ministerie zijn afspraken gemaakt om die overlast te bestrijden. Zo heeft de politie extra menskracht ingezet en is vaker en nadrukkelijker in de wijk aanwezig. Het door de (loco-)burgemeester afgekondigde samenscholingsverbod geeft de politie extra mogelijkheden tot handhaving en een effectieve aanpak van de overlast. De gemeente wil op korte termijn overleg met onder meer de woningbouwcorporatie om te komen tot aanvullende maatregelen die kunnen leiden tot een structurele aanpak van de overlast