Samenscholingsverbod voor overlastgevende jongeren Stadhouderslaan

DELEN
ASSEN – Vanaf 11 juni geldt voor de Stadhouderslaan een samenscholingsverbod voor overlastgevende jongeren. De maatregel geldt vooralsnog voor een periode van drie maanden.

Dit is een aanvulling op reeds genomen maatregelen om de overlast door jongeren in het gebied gericht aan te pakken. Het samenscholingsverbod geeft de politie extra mogelijkheden tot handhaving.

In de afgelopen weken is sprake van een toename van overlast veroorzaakt door een groep jongeren in de Stadhouderslaan. Gemeente en politie hebben maatregelen genomen om die overlast te bestrijden. Zo heeft de politie extra menskracht ingezet en worden de betreffende jongeren besproken in het Veiligheidshuis Drenthe.

Het aantal meldingen van overlast was voor de burgemeester al eerder aanleiding om de Stadhouderslaan aan te wijzen als gebied waarvoor gebiedsontzeggingen kunnen worden gegeven. Het samenscholingsverbod komt daar nog eens bij.

De overlast bestaat uit geluidsoverlast, intimideren, het uitdagen van bewoners om de politie te bellen, obstructie van de openbare weg door middel van groepsvorming, het schijnen met laserpennen in woningen, het dwars op de weg parkeren van auto’s, het vervuilen van de omgeving, het vernielen van speeltoestellen in de speeltuin en het vernielen van straatmeubilair en bloembakken.

Handhaving

De handhaving van het samenscholingsverbod beperkt zich tot groepen jongeren (4 of meer personen) die zich intimiderend en hinderlijk gedragen. De politie zal bij de handhaving rekening houden met het intimiderende en hinderlijke karakter van de samenscholing. Het samenscholingsverbod geldt voor alle dagen van de week.

De intensieve handhaving in de Stadhouderslaan geldt gedurende drie maanden van 11 juni 2016 tot en met 11 september 2016. In september wordt de toepassing van het samenscholingsverbod geëvalueerd.

In de evaluatie komt in ieder geval aan de orde hoe vaak de handhaving is ingezet en in hoeverre direct betrokkenen hiervan effecten waarnemen.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen