Samenwerking PABO Stenden en Bibliotheek Assen

DELEN

Samenwerking PABO Stenden en Bibliotheek Assen

Stenden Hogeschool gaat structureel samenwerken met de Asser bibliotheek om het lezen van kinderen in gezinnen met een allochtone achtergrond te stimuleren. Zojuist tekenden directeur Jolanda Post van Stenden Hogeschool (PABO Assen) en bibliotheekdirecteur Hanneke Veen een samenwerkingsovereenkomst. Met deze samenwerking werken beide partijen toekomstbestendig aan het stimuleren van lees- en taalvaardigheden bij een belangrijke doelgroep en doen studenten van de PABO een schat aan werkervaring op.

Door te lezen en voorgelezen te worden, neemt de taalvaardigheid van kinderen toe. Ze krijgen een grotere woordenschat en vergroten hiermee hun kansen in de maatschappij.

Voorleeskaravaan

Bibliotheek Assen heeft samen met partners het project “De Voorleeskaravaan” gestart. Dit project richt zich op ouders die hulp krijgen bij het voorlezen van hun kinderen. PABO studenten lezen 20 weken achter elkaar wekelijks voor in deelnemende gezinnen. Hanneke Veen, directeur van Bibliotheek Assen vertelt: “Het project richt zich met name op gezinnen met verschillende culturele achtergronden. De ouders worden intensief betrokken: het doel is dat men enthousiast wordt en zelf regelmatig gaat voorlezen.” PABO-directeur Jolanda Post: “De studenten doen hiermee een bijzondere en leerzame ervaring op en raken bekend met de leefwereld van allochtone kinderen. Voor hun toekomst van groot belang!”

Kinderboekenweek

De Asser bibliotheek en de Pabo werken vanaf nu ook structureel samen aan een jaarlijks programma tijdens de Kinderboekenweek. Alle eerstejaars studenten ontvangen hierbij schoolklassen en begeleiden de kinderen bij een opdrachtencircuit in de bibliotheek. Voor de studenten de gelegenheid om kennis te maken met de moderne bibliotheek en ervaring op te doen met het begeleiden van groepen.

Toekomstige samenwerking

Bibliotheek Assen en de Pabo zullen ook meer gaan samenwerken rond voorleeswedstrijd, het vertellen van verhalen, leesbevordering en mediawijsheid.