Samenwerking Vaart Welzijn & Mijn Buurt Assen

Gemeente Assen en Actium werken al ruim vier jaar samen in Mijn Buurt Assen

DELEN
ASSEN – Albert Smit (wethouder), Elles Dos (directeur-bestuurder van woningcorporatie Actium) en Henny Luppes (directeur Vaart Welzijn) hebben vanmorgen hun handtekening gezet onder de samenwerking tussen Mijn Buurt Assen en Vaart Welzijn.

Vaart Welzijn is er voor alle inwoners in Assen die vragen of ideeën hebben over wonen, welzijn, zorg, opgroeien en actief meedoen in de samenleving. Zoals ondersteuning aan mantelzorgers, vrijwilligers en jongeren. Mijn Buurt Assen zet zich in voor het verbeteren van de leefbaarheid in buurten en wijken in Assen, zoveel mogelijk samen met bewoners en professionals in de wijk. De samenwerking is daarom een logische stap.

Henny Luppes (Vaart Welzijn): ‘We bundelen hiermee onze kennis en expertise. Het is een flinke stap in de goede richting naar integraliteit om de buurten van Assen te versterken. Niet ieder voor zich maar samen!’

Gemeente en Actium werken al ruim vier jaar samen in Mijn Buurt Assen en hebben dit onlangs verlengd met eenzelfde periode. Mijn Buurt Assen is actief in alle wijken in de stad. Vaart Welzijn is onderdeel van de Tinten Welzijnsgroep en sinds 1 juli 2015 actief in Assen.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen