Schoolverzuim in Assen blijft dalen

DELEN

Schoolverzuim in Assen blijft dalen

Het aantal kinderen en jongeren dat verzuimt van school is het afgelopen schooljaar opnieuw gedaald. Dit blijkt uit het jaarverslag van leerplicht over het schooljaar 2012-2013. Het verzuim daalde met 7%. Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat het schoolverzuim daalt. Daarmee gaat Assen in tegen de landelijke trend die een stijging laat zien. De daling in Assen is ingezet met de extra aandacht voor preventie.

Sinds een aantal jaar legt leerplicht extra nadruk op preventie. Voor leerlingen, ouders en scholen zijn de leerplichtambtenaren zichtbaar door vaak binnen de school aanwezig te zijn. Ze nemen deel aan de zorg overleggen op de scholen, geven voorlichting en voeren preventieve gesprekken met beginnende spijbelaars. Ook op het basisonderwijs is preventie van belang. Van de meldingen van zorgen over leerlingen was dit schooljaar 42% afkomstig uit het basisonderwijs. Deze zorgsignalen bespreken de leerplichtambtenaren intern en met externe partijen.

Schoolverzuim leidt vaak tot Voortijdig School Verlaten Ook is er een relatie tussen spijbelen en jeugdcriminaliteit. Bijna iedere jeugdcrimineel heeft een geschiedenis als spijbelaar. Het terugdringen van schoolverzuim is daarom niet alleen van belang voor de individuele ontwikkeling van jongeren. Het dient ook een maatschappelijk belang.

Vorig schooljaar telde de gemeente Assen 11.240 leerplichtige kinderen en jongeren. Er zijn 596 leerlingen éénmalig of vaker gemeld bij leerplicht. Dit is 5,3 % van het totaal. De meldingen gaan over schoolverzuim en zorg, Leerplichtambtenaren handelen de meldingen af. Ook geven ze advies, beslissen over verlofaanvragen en vrijstellingen en bemiddelen tussen ouders en school bijvoorbeeld als er conflicten zijn.