Sensoren meten real time vuurwerkknallen in Assen

DELEN
ASSEN – De gemeente Assen, Sound Intelligence, Sensor City en de politie gaan de komende jaarwisseling een gezamenlijk experiment houden om real time vuurwerkknallen te detecteren in Assen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het stedelijk sensornetwerk van Sensor City.

Sensor City is de testfaciliteit van Living Lab Assen. Het bedrijf Sound Intelligence heeft dit product ontwikkeld. Het experiment begint 22 december.

Vuurwerk is onlosmakelijk verbonden met de jaarwisseling. Met dit instrument krijgt de politie een middel in handen om effectiever op te treden tegen vuurwerkoverlast tijdens en in aanloop naar de jaarwisseling.

Sensoren pikken vuurwerkknallen op. Vervolgens wordt direct een bericht verstuurd aan de politie die het geluidsfragment, de coördinaten en de tijd bevat. Daarna kan de politie actie ondernemen .

Het is de bedoeling om tijdens de komende jaarwisseling ervaring op te doen met het nieuwe systeem. De politie kan natuurlijk niet op elke melding reageren. Maar het is wel interessant als er meerdere knallen op dezelfde locatie worden waargenomen. Op dat moment kan de politie ter plekke poolshoogte nemen om een controle uitvoeren.

Vuurwerkoverlast Assen

Vuurwerkoverlast wordt in Assen serieus opgepakt. Naast de reguliere overlastmeldingen die via de politie op 0900-8844 binnenkomen, gebruikt de gemeente al een aantal jaren social media om samen met de inwoners deze vorm van overlast aan te pakken. Dat blijft de gemeente ook doen. Mensen kunnen gewoon vuurwerkoverlast blijven melden via de telefoon of social media.