Sensorstad Assen vraagt energie van slimme studenten

DELEN

Sensorstad Assen vraagt energie van slimme studenten

‘Bedenk een product met commerciële potentie dat inwoners van Assen stimuleert minder energie te verbruiken, maar tegelijkertijd bijdraagt aan een hoger levenscomfort’. Dat is de prikkelende case die Assen voorlegt aan twee internationale studententeams. De teams doen mee aan de NRG Battle 2013 Europe Edition, waarvan de eerste ronde 22 maart in Eindhoven wordt gehouden. Het resultaat dient een show case te zijn voor inventieve toepassingen van sensortechnologie. De toepassingen moeten het dagelijks leven van consumenten makkelijker en aangenamer maken. Dat Assen bij de NRG Battle is betrokken, is niet geheel toevallig. In de stad wordt in het kader van Sensor City een meetnetwerk van sensoren aangelegd, sensoren die Assen waardevolle data opleveren.

Sensorhoofdstad Noord -Nederland

sensor-cityAssen is de enige stad in Nederland met een grootschalig netwerk van sensoren. Met dit netwerk kan in een stedelijke omgeving worden geëxperimenteerd met nieuwe toepassingen van sensortechnologie. Met de transformatie van de stad in een zogenoemd ‘living lab’ profileert Assen zich als sensorhoofdstad van Noord Nederland. De markt vraagt steeds meer om nieuwe toepassingen van intelligente sensorsystemen op het gebied van mobiliteit, zorg, beveiliging, productieprocessen en nog veel meer. Sensortechnologie kan ook bijdragen aan intelligente oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals energieschaarste, levens- en milieukwaliteit en klimaatverandering. De case die de stad Assen voor de NRG Battle 2013 inbrengt, ligt in het verlengde van deze laatste uitdaging. Wethouder Henk Matthijsse toont zich enthousiast over de Asser deelname. “Je ziet hier een mooie relatie ontstaan tussen sensortechnologie en energie, twee noordelijke economische speerpunten. Het is goed om daar jonge geesten met frisse en innovatieve ideeën bij te betrekken.”

Wat is de NRG Battle?

NRG Battle – Europe Edition is een jaarlijks evenement voor getalenteerde Bachelor, Master, PhD en MBA studenten uit heel Europa. De organisatoren werken nauw samen met bedrijven en organisaties uit de energiesector. Ze leveren vraagstukken aan op het terrein van fossiele en duurzame energie, energiebesparingen en innovatieve oplossingen. Dat doen ze om afnemers bewuster te maken van hun energieverbruik. De case uit Assen rondom het stedelijke sensornetwerk sluit ook aan bij deze ambitie. NRG Battle bestaat uit drie voorrondes en een finale. De drie voorrondes vinden plaats in respectievelijk Eindhoven, Delft en in Groningen. In de finale strijden 15 finalisten om de NRG Innovation Award. Getalenteerde studenten werken in multidisciplinaire teams van vijf personen de gehele dag aan een vraagstuk. Vervolgens presenteren de teams aan het einde van de dag een pitch aan een vakjury.

Samenstelling jury

In de jury zitten vertegenwoordigers van onder andere Gasterra, Siemens, Grontmij en RUG. De samenstelling van de jury heeft ook een Asser tintje. Maurice Tax, plaatsvervangend directeur van Sensor Universe, de netwerkorganisatie die bedrijven, overheden en kennisinstellingen op het terrein van sensortechnologie met elkaar verbindt, is een van de juryleden.