Sint Maarten opent PopUp-winkel Mooi Verhaal

DELEN

ASSEN – De opening van PopUp-winkel Mooi Verhaal was gepland op 11 november. En wie kun je dan beter de opening laten verrichten dan Sint Maarten zelf. Het geheim van het Delen werd op deze manier letterlijk en figuurlijk duidelijk.

Dominee Bert Altena stond rond 15 uur met vele mensen te wachten bij de ingang van winkelcentrum het Forum. In de verte kwam Sint Maarten aangelopen, met onder zijn arm een grote sleutel. Samen begaven zij zich naar het winkelcentrum en bleven voor de, nog gesloten, PopUp-winkel staan. Dames en heren, mag ik u voorstellen: Sint Maarten !, zo werd hij aangekondigd door Marcel van der Pol.

“Wat weet u van Sint Maarten ?”, een vraag die werd gesteld, en “Weet u wanneer hij heeft geleefd ?”. Men was eventjes stil en toen klonk het antwoord: “Lang geleden… “. Inderdaad lang geleden, ongeveer in de 3e, 4e eeuw na Christus.

Zoals door Marcel van der Pol werd verteld:
“Het was geen heilige, zoals Sinterklaas. Deze man was een heldhaftige soldaat. Hij vocht in het leger van de Romeinen. Zijn vader was soldaat en weet u wat er dan gebeurt ? Dat je dan stoere verhalen over je kinderen gaat vertellen. En dan weet je natuurlijk: Mijn zoon wordt ook soldaat ! Maar zijn zoon wilde niet vechten. Op 10-jarige leeftijd wist hij al: “Ik wil het klooster in”. Toen hij 15 jaar werd dacht hij dat het wel kon. Maar toen veranderde de wet. Als je vader soldaat is, moet jij ook het leger in”.

Sint Maarten was een bijzondere soldaat. Hij werd beroemd om zijn vriendelijkheid, zijn naastenliefde. Hij heeft nooit een wandaad gepleegd. En toen eens in de herfst, het was nat en koud, zag hij een man staan, zonder kleding. Hij besloot zijn jas te delen, want de hele mantel geven mocht niet. De kleding was namelijk eigendom van het leger. Sint Maarten, het verhaal van het Delen.

Na dit verhaal werd de sleutel werd overgedragen aan dominee Bert Altena zodat hij zijn winkel kon openen. Binnen ging het verhaal verder. De mantel van Sint Maarten werd letterlijk gedeeld. Verdeeld onder de aanwezigen die in grote getale binnen waren. Er werden kleine stukjes stof uit de mantel geknipt en toen bleek dat ieder stukje stof een mooie spreuk bevatte; een boodschap die werd meegegeven aan de bezoekers. Spreuken als: Wat we ontvangen is datgene wat wij geven en Hoop heeft twee prachtige dochters; hun namen zijn woede en moed. Woede over hoe de zaken ervoor staan, en moed om te zien dat zij niet zo blijven.

PopUp-winkel Mooi Verhaal; een winkel waar je kunt delen op diverse manieren. De winkel is geopend tot en met zaterdag 7 januari en de weken worden ingevuld met een heel divers programma. Een boekpresentatie, workshops, symbolisch bloemschikken, kerstgedichten, een koor etc. Ook zijn er verschillende cadeauartikelen en boeken te koop. Voor meer informatie en het programma zie de Facebookpagina van PopUp-winkel Mooi Verhaal

Op zaterdag 19 november om 14.30 uur is er een ‘receptie’ voor Darlington en Prosper Isaacs, twee broers uit Sierra Leone, die al 15 jaar lang wachten op een verblijfsvergunning. Bert Altena is nauw betrokken bij deze twee broers, die nog steeds iedere dinsdag hun verplichte stempel moeten halen bij het politiebureau in Assen.

Recent is er een groep sympathisanten naar Den Haag geweest om een brief aan te bieden aan de IND, Kamerleden en de Koning. Iedereen die de broers een hart onder de riem wil steken is van harte welkom. Als cadeautip wordt voorgesteld dat men een hart meeneemt met een persoonlijke boodschap of spreuk, om te laten zien dat heel veel Nederlanders de broers in hun hart hebben gesloten. Darlington en Prosper willen graag deel uitmaken van onze samenleving. Een voorzet werd al gegeven, doordat Darlington de gehele opening filmde.

Sint Maarten, het verhaal van het Delen. Nu de PopUp-winkel geopend is, kunnen de mooie verhalen worden gedeeld.

Tekst: M. Babtist