Sluiting omstreden tandartspraktijk Assen terecht

DELEN

ASSEN – De sluiting van de tandartspraktijk van Laas van der Meulen uit Assen is volgens de Raad van State terecht geweest.

In eerste instantie werd in mei 2011 besloten tot een sluiting van zeven dagen, maar in juni 2011 is de sluiting verlengd tot het moment waarop de kliniek volgens de inspecteur weer verantwoorde zorg kan leveren. De inspecteur en de minister van VWS hebben tot de sluiting besloten, nadat uit inspecties was gebleken dat de kwaliteit van de tandartszorg niet aan de eisen voldeed. Er was gebrek aan hygiëne en veiligheid.

Niet eens met sluiting TandZorg Assen

De tandarts was het niet eens met de sluiting. Volgens hem was in het bijzonder het besluit waarmee de sluiting voor onbepaalde tijd is verlengd, onrechtmatig. De zorg zou niet zodanig tekort zijn geschoten dat de praktijk op deze wijze gesloten had moeten worden. Hij vindt dat hem de mogelijkheid had moeten worden geboden om de praktijk vrijwillig te sluiten, waardoor de publicatie van een bevel achterwege had kunnen blijven.

De rechtbank Noord-Nederland stelde de tandarts in mei 2014 in het ongelijk. Naar haar oordeel hebben de minister en de inspecteur “Voldoende aannemelijk gemaakt dat een reëel gevaar bestond voor de veiligheid en de gezondheid van patiënten en dat de ernst van de situatie niet toeliet dat binnen de kliniek nog enige vorm van zorg werd verleend.”

Tandartspraktijk Assen terecht gesloten

Tegen de uitspraak van de rechtbank is de tandarts in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft woensdag besloten dat alle bezwaren van tandarts van der Meulen ongegrond zijn.