Snelheidsduivels teisteren Hoofdvaartsweg

DELEN

ASSEN – Bewoners aan de Hoofdvaartsweg, het gedeelte tussen Kloosterbrug en Norgerbrug hebben in toenemende mate hinder gekregen van jakkerend verkeer. Dit gedeelte stond ook wel bekend als de ‘stille kant’. Helaas is de stilte verdwenen.

De gemeente Assen stelde daar een 30 kilometer zone in. Twee kleine 30 km borden en twee witte, inmiddels bijna versleten strepen, moeten de automobilist attenderen om hier 30 te gaan rijden. Ook de onbegrepen paaltjes, bedoeld om het verkeer te remmen hebben niet de functie waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. Sterker nog; het is voor de automobilist een ware uitdaging om eerder bij het paaltje te zijn dan de tegenligger(s). Bewoners willen graag een oplossing tegen het harde rijden en hoge verkeersdruk.

Met de komst van Kloosterveen is de stille kant een sluipweg geworden voor mensen van en naar de wijk. Ook neemt de verkeersdruk toe als een van de twee bruggen open staat bij het passeren van boten. En er wordt hard gereden, erg hard. Het is een lange rechte weg en dit nodigt dit uit tot hoge snelheden. Het is echter ook een weg waar dagelijks veel fietsers langs gaan, mensen hun honden uitlaten en wandelen. Daarnaast is de weg relatief smal. Het is dan ook niet voor niets dat de bermen al stuk gereden zijn en de goten aan het verzakken zijn.

De dapperen die op deze weg de 30 kilometer per uur vasthouden worden niet zelden ingehaald, krijgen een dikke middelvinger of worden opgeduwd. Dit leidt tot ongewenste situaties. Op de hoek Brasemstraat-Hoofdvaartsweg hebben zich al diverse kleine en –bijna- ongelukken voorgedaan, fietsers zijn geraakt door autospiegels, autospiegels die elkaar raken en last but not least heeft op 27 juni 2016 een auto op zijn kant gelegen. Deze is –op zijn zij- van rechts naar links over de rijbaan gegleden en tot stilstand gekomen tegen een boom. Ook de oversteek Hoofdvaartsweg (bij de Kloosterbrug) om –voor fiets en auto- de wijk in te rijden of naar de ringweg te gaan is een drama. Er moet, komend vanaf de Hoofdvaartsweg, een ophoging overwonnen worden en het uitzicht is belabberd. Zo heeft de brug een glazen wand waar je nauwelijks door kunt kijken. Pas als je half op de weg staat zie je dat er verkeer van rechts komt. Ooit is deze ingang bedoeld geweest als tijdelijke ingang en zou bij verdere uitbreiding van de wijk afgesloten worden.

Al jaren is er sprake van dat deze weg ‘geknipt’ gaat worden. De gemeente heeft toegezegd om dit najaar nog een bewonersavond te organiseren. Helaas blijft het van die kant stil. Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat de gemeente geen geld heeft voor een tweede ontsluiting. Dat zijn geen goede berichten voor een weg en een deel van de wijk (o.a. nabijheid Brasemstraat) die niet berekend zijn op deze verkeersdruk en veel te hoge snelheden.