SP fractie in Assen stelt vragen over artikel in de Asser Courant

DELEN

Op 19 september jongstleden publiceerde de Asser Courant het bericht ‘Van de uitkering terecht komen in moderne slavernij’. Het item omschrijft de onmacht van een werkneemster uit Assen die zij ervaart bij haar werkgever.

“Je bent eindelijk uit de uitkering. Via Werkplein Baanzicht in Assen heb je een baan gekregen, waar je ook je eigenlijke professie weer kunt uitoefenen. Aanvankelijk kun je je geluk niet op. Maar als je vervolgens geen loon krijgt en – als je dat aankaart – de nieuwe werkgever dreigt met ontslag op staande voet zodat je strafmaatregelen van uitkeringsinstanties  kunt verwachten, merk je dat je vastgeketend bent aan moderne slavernij, waar de baas alle macht heeft.”

Na aanleiding van dit item stelt de SP fractie in Assen vragen aan het college van B & W.

Geacht college,

Naar aanleiding van het bericht ‘Van de uitkering terecht komen in moderne slavernij’ in de Asser Courant heeft de SP fractie de volgende vragen:

1. Wat is uw reactie n.a.v. dit artikel waar gesproken wordt over wurgcontracten, het dreigen met ontslag op staande voet met als gevolg een strafkorting op de uitkering, het niet betalen van loon enz. aan mensen die via de ISD Baanzicht zijn doorgestuurd naar Baken Bouw uit Paterswolde?

2. Gaat u onderzoek doen naar de gang van zaken bij Baken Bouw uit Paterswolde en de handelswijze van werkgever Arnoud Moes?

3. Gaat u of heeft u al contact opgenomen met de gedupeerden uit Assen die geen loon hebben ontvangen van Baken Bouw om hun verhaal aan te horen?

4. Op welke wijze gaat u de gedupeerden helpen?

5. Gaat u of heeft u al contact opgenomen met het college van de gemeente Tynaarlo over deze zaak?

6. Zo ja, wat was hun reactie?

7. Voor mensen in de bijstand zijn er strenge arbeidsverplichtingen. Bij het niet nakomen van die verplichtingen of misdragingen kunnen mensen gekort worden op hun uitkering en zelfs volledig de uitkering verliezen.

Welke gevolgen zijn er voor werkgevers, waar de ISD mensen naartoe stuurt en subsidie aan uitkeert, die zich misdragen of hun verplichtingen niet nakomen?

8. Op welke wijze gaat u voorkomen dat de ISD mensen doorstuurt naar werkgevers die zich misdragen of hun verplichtingen niet nakomen zoals geschetst in het artikel?

9. Gaat u een zwarte lijst aanleggen van werkgevers waar de ISD mensen naartoe heeft gestuurd en subsidie aan heeft verstrekt, die misbruik maken van mensen zoals geschetst in het artikel?

10. Welke mogelijkheden ziet u om in de nog vast te stellen verordening Loonkostensubsidie een artikel op te nemen waarmee de subsidie kan worden teruggevorderd bij misdragingen of niet nakomen van verplichtingen van werkgevers?

Alie Dekker
Raadslid SP Assen.