Spoedpoli voor verwarde personen in gebruik genomen

DELEN

Assen – In Assen is vanmiddag de spoedpoli voor verwarde personen officieel in gebruik genomen. De spoedpoli is voor mensen met acute psychiatrische problematiek, die binnen 24 uur hulp nodig hebben. Verwarde personen worden met een zogeheten psycholance naar de spoedpoli worden vervoerd. De spoedpoli is gevestigd in het opnamegebouw van GGZ Drenthe in Assen.

In de provincie Drenthe wordt sinds juni 2016 gewerkt aan passende voorzieningen voor de eerste opvang van mensen die verward gedrag vertonen. Deze personen hebben zorg nodig, maar belandden tot voor kort vaak onnodig in een politiecel.

Het ministerie van VWS benaderde de gemeenten begin 2016 met het verzoek de regierol rond verwarde personen op zich te nemen om te komen tot een sluitende aanpak. In Drenthe zijn vervolgens verschillende partijen aan het werk gegaan, waaronder de 12 gemeenten, de GGD Drenthe, GGZ Drenthe en UMCG Ambulancezorg. De focus voor 2016 en 2017 lag en ligt op het op orde krijgen van het vervoer, de opvanglocatie en het snel kunnen beoordelen van personen met verward gedrag. In Drenthe ligt hiervoor al een goede basis, vanwege de bestaande samenwerkingsverbanden op gebied van zorg en veiligheid. Hoewel er door bijvoorbeeld politie en GGZ wordt samengewerkt om problemen vroegtijdig te signaleren, zijn er altijd situaties waarbij mensen acuut verward gedrag gaan vertonen. Het is dan zaak om deze mensen zo snel mogelijk hulp aan te bieden. Daarvoor zullen zij soms naar een instelling of de spoedpoli vervoerd moeten worden. Dat gebeurt dan met de psycholance, een speciaal voertuig van UMCG Ambulancezorg.

Spoedeisende hulp
Als niet direct duidelijk is wat er aan de hand is met een persoon en er sprake is van acuut verward gedrag, dan wordt hij of zij naar de spoedpoli gebracht. De spoedpoli is er ook voor mensen met een acute ggz-indicatie die doorverwezen worden door de spoedeisende hulp (SEH) of door huisartsen om zo de SEH en huisartsen te ontlasten. Zodra duidelijk is wat er aan de hand is, wordt de juiste zorgaanbieder benaderd om de zorg over te nemen.

Mensen met verward gedrag die (vermoedelijk) een strafbaar feit hebben gepleegd kunnen niet terecht op de spoedpoli. Zij worden door de politie naar de politietoren in Assen gebracht. De spoedpoli is ook niet voor mensen bij wie geen (vermoeden van) acute psychiatrisch problematiek is. Bij overmatig middelengebruik gaat iemand naar de politiecel en wordt na ontnuchtering bepaald of sprake is van acute psychiatrische problematiek en hulp op de spoedpoli nodig is.