Stadspanel buigt zich over Jeugdhulp en Wmo

DELEN
ASSEN – De ruim 1000 Assenaren die zich hebben aangemeld voor het stadspanel kunnen zich de komende twee weken uitspreken over Jeugdhulp en Wmo.

Op 5 april is hiervoor een vragenlijst online gezet. Het eerste keer dat de gemeente Assen gebruik maakt van het stadspanel.

Stadspanel gemeente Assen

De gemeente Assen vroeg enige tijd geleden aan Assenaren om zich aan te melden voor het digitale stadspanel. Zij krijgen ongeveer zes keer per jaar een vragenlijst voorgelegd over uiteenlopende onderwerpen. Het blijkt dat er veel animo is voor deelname aan het panel.

Directe aanleiding voor de vragenlijst over Jeugdhulp en Wmo is de nieuwe inkoop van deze zorg en ondersteuning voor 2017 en de jaren erna. De gemeente Assen doet dit samen met de andere vier gemeenten in Noord en Midden Drenthe. Met de vragenlijst wil de gemeente een beeld krijgen van de behoefte aan zorg en ondersteuning, de effecten van de veranderingen in de zorg en de manier waarop inwoners hierover informatie willen ontvangen. Het is een onderwerp dat leeft. Al twee uur na het online zetten van de vragenlijst hadden bijna 200 Assenaren de vragenlijst ingevuld.

De leden van het stadspanel hebben tot 19 april om de vragenlijst in te vullen. Ook andere Assenaren kunnen zich nog aanmelden als deelnemer van het stadspanel door een mail te sturen naar info@assen.nl.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen