Stadspartij PLOP doet oproep om tot actie over te gaan

DELEN
Stadspartij PLOP doet oproep om tot actie over te gaan

ASSEN – Stadspartij PLOP uit Assen wil dat er duidelijkheid komt richting alle betrokkenen als het gaat om het duurzame ijscomplex. De partij wil dat het ijscomplex op de raadsagenda van 29 oktober komt.

Initiatiefnemers, Stichting Duurzaam Energieneutraal IJscomplex Assen, van een nieuw te bouwen overdekte kunstijsbaan bij het TT Circuit, willen nu eindelijk formele en openlijke steun van de Asser gemeenteraad voor hun plan. Ze stuurde hiertoe een zogeheten brandbrief naar alle fracties.

De Stadspartij laat in een brief aan de Raad en het College van de gemeente Assen weten de afgelopen week onaangenaam en aangenaam te zijn verrast door berichtgeving in de media naar aanleiding van de ‘brandbrief’ van Stichting Duurzaam Energieneutraal IJscomplex Assen.

“Onaangenaam, omdat de initiatiefnemers voor de bouw van een nieuw ijscomplex de Asser politiek de Zwarte Piet toespeelden. Zij vonden dat de Asser Raad haar steun voor de realisering van een nieuw ijscomplex tot op heden niet openlijk genoeg heeft uitgesproken. Het mag genoegzaam bekend zijn dat Stadspartij PLOP zich sinds jaar en dag inzet voor het behoud van, of nog liever, de realisatie van een nieuw ijscomplex. Ondanks dat bij tijd en wijle een Don Quichotte gevoel zich meester van ons maakte, hebben wij ons nooit uit het veld laten slaan”.

“Deze week werden wij ook aangenaam verrast door de positieve uitlatingen van een aantal collega fractievoorzitters in de media. En hier wil ik graag op ingaan, want je moet het ijzer smeden als het heet is. Vanuit de provincie zijn er, mede n.a.v. de door PLOP verzonden ‘open brief‘ aan de Statenfracties, al verschillende reacties gekomen. Echter vanuit de gemeente Assen blijft het ijzig stil. Dit roept bij ons de vraag op wat politiek Assen nu eigenlijk wil. Blijven wij apathisch van de zijlijn toekijken of nemen wij onze verantwoording door actief deel nemen aan het proces?”

Afsluitend laat de Stadspartij in haar schrijven aan de Raad en het College in Assen weten: “Wij hopen dat u ook doordrongen bent van het feit, dat wij als gemeente Assen doortastend moeten handelen, omdat de tijd dringt. Om hier op korte termijn meer duidelijkheid over te verkrijgen willen wij u voorstellen deze brief op de eerstvolgende raadsvergadering (29 oktober a.s.) te agenderen, om zodoende alle partijen de kans te bieden hierover hun zienswijze te geven”.