Stadspartij PLOP is verbijsterd over FOC-besluit

DELEN

Assen – Provincie zet streep door OutleTT op TT-terrein. Grote koppen in de media. Wat Stadspartij PLOP betreft, wordt het tijd een streep door de provincie te zetten.

Gedeputeerde Staten besluiten, in al hun “wijsheid”, het nieuwe plan voor de OutleTT in en de Toeristisch Recreatieve Zone niet eens aan Provinciale Staten voor te leggen. Zodoende dus een democratisch genomen beslissing -voor of tegen- ontwijkend.

Buitenspel
Daarmee hele volksstammen “buitenspel” zettend.

Provinciale Staten die, zoals GS schijnen te vergeten, toch daadwerkelijk het hoofd van de provincie zijn en hét orgaan dat dergelijke beslissingen zou moeten nemen…. Als je tenminste uitgaat van een democratisch systeem. Hopelijk herinneren Provinciale Staten zich dit wel…..

Dat daar meer partijen problemen mee hebben, ook in de Asser gemeenteraad, is geen geheim. Nog in de laatste raadsvergadering werd een halfhartige, laaghartige en gelukkig mislukte poging gedaan om de uitvoering van een democratisch genomen (zelfs met ruime meerderheid) besluit te traineren.

Kansen en mogelijkheden
Diezelfde gemeenteraad staat hier ook buitenspel. Evenals de inwoners van Assen en vele ondernemers in de Asser binnenstad, die de komst van de OutleTT wél zagen zitten, omdat ze -net als Stadspartij PLOP- willen denken in kansen en mogelijkheden. Die alleen niet worden gehoord, omdat ze de mond niet zo groot hebben als de kleine groep (vastgoed)ondernemers die zich vanaf het begin fel tegen de komst van een OutleTT heeft verzet. Opnieuw lijken de schreeuwers (en het grote geld?) hier te winnen. En wat er daadwerkelijk aan de binnenstad zal worden bijgedragen door deze kleine groep, is nog maar de vraag. Hier zijn immers geen handtekeningen gezet.

Toeristisch Recreatieve Zone
En mogelijk staan ook ontwikkelingen in de Toeristisch Recreatieve Zone buitenspel. Terwijl hier wél handtekeningen zijn gezet om te komen tot de ontwikkeling van de zone, gekoppeld aan investeringen van vele tientallen miljoenen en de creatie van honderden banen.

Drenthe oerdom ?
Een provinciaal bestuur dat tegen economische en toeristisch recreatieve versterking van Assen, Drenthe en Noord-Nederland is? Een provinciaal bestuur in elk geval zonder lef en zonder vooruitziende blik. Een provinciaal bestuur, dat kennelijk inderdaad de voorkeur geeft aan een grote lege heide, in plaats van ontwikkeling, economische vooruitgang, toerisme, recreatie, werkgelegenheid? Is Drenthe OER? Of alleen maar OERDOM????

Verbijsterd
Stadspartij PLOP is verbijsterd, verontwaardigd en vindt dat de gemeente Assen hier door de provincie -opnieuw- is verraden.

Bovendien zou kunnen worden gesteld, dat hier ook nog eens sprake is van onrechtmatige beïnvloeding van de gemeenteraadsverkiezingen, die volgende week worden gehouden. De timing is iets te toevallig ………. Of je zou kunnen stellen dat de provincie wel hééééééééééél ver wil gaan om Assen een ijsbaan te onthouden…………….

Ingezonden namens Stadspartij PLOP, Janna Booij (fractievoorzitter en lijsttrekker)

Foto’s: M. Babtist