Start sloop 144 huurwoningen Assen Oost

DELEN

Deze week start Koers Aannemingen uit Hoogersmilde in opdracht van woningcorporatie Actium met de sloop van 144 huurwoningen in het gebied Pelikaan-, Roerdomp-, Eiber- en Reigerstraat in Assen-Oost. Volgens planning zijn alle 144 huizen begin november gesloopt. Er komen tachtig nieuwe huurwoningen voor terug.

De woningen in Assen-Oost staan al meer dan een jaar leeg. Dit tot frustratie van omwonenden én Actium. “Oorspronkelijk wilden we de woningen eind vorig jaar al slopen,” vertelt Bert Huizing, manager Vastgoed bij Actium. “Uit onderzoek, waartoe we op grond van de Flora- en Faunawet verplicht zijn, bleek echter dat er gierzwaluwen, huismussen en dwergvleermuizen in de oude woningen verbleven. Dit zijn beschermde dieren. Panden waarin zij leven, mag je niet zomaar slopen. Je moet de dieren eerst proberen te verleiden ergens anders een onderkomen te vinden.”

Alternatieve verblijfplekken

Om de dieren te stimuleren naar een nieuwe verblijfplek te gaan, heeft Actium afgelopen voorjaar op advies van een ecoloog nestkasten in de buurt opgehangen. “Een aantal bewoners heeft ons hierbij geholpen door hun woning of tuin beschikbaar te stellen voor plaatsing van een nestkast,” aldus Huizing. “Desondanks waren we helaas wettelijk verplicht de sloop uit te stellen tot na het broedseizoen. Heel vervelend natuurlijk voor omwonenden, maar ook voor ons. Lege woningen verloederen met de dag en zijn vaak mikpunt van vernielingen, zoals het ingooien van ramen en het openbreken van deuren. Gelukkig hebben we in augustus een ontheffing van het ministerie van Economische Zaken gekregen, zodat we nu eindelijk kunnen gaan slopen.”

Groen Assen Oost blijft gespaard

Koers Aannemingen is vorige week al gestart met de eerste voorbereidende sloopwerkzaamheden, zoals het verwijderen van stoeptegels, het afkoppelen van de riolering en het plaatsen van bouwhekken. Volgens planning hebben zijn alle 144 woningen voor 1 november gesloopt. Het groen in de omgeving blijft daarbij zoveel mogelijk gespaard. Wel moet een aantal bomen gekapt worden om ruimte te maken voor de nieuwbouw. De oude woningen maken plaats voor in totaal tachtig nieuwe woningen. Aan de Pelikaanstraat komen 24 grondgebonden gezinswoningen. Aan de Roerdomp-, Eiber- en Reigerstraat komen 37 grondgebonden gezinswoningen en 19 appartementen.

Wijziging bestemmingsplan

Omdat Actium andere typen woningen terugbouwt dan die er nu staan, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeente Assen gaat hiervoor een bestemmingsplan¬procedure opstarten. In het meest gunstige geval wordt het bestemmingsplan in mei 2015 definitief. Huizing: “We verwachten dat de gemeente snel kan zijn met de vergunningverlening, waardoor we hopelijk in dezelfde maand nog kunnen starten met de bouw. In dat geval kunnen we volgens de huidige planning eind 2016 de laatste van de tachtig nieuwe woningen in Assen-Oost opleveren.”