Startrapportage Bewonersinitiatief Park De Lariks aangeboden

DELEN
ASSEN – De Startrapportage van het Bewonersinitiatief Park De Lariks is afgelopen maandag aangeboden aan wethouder Ruud Wiersema van de Gemeente Assen. De wethouder ontving de startrapportage uit handen van voorzitter Joop Beute.

Het Bewonersinitiatief Park De Lariks werd afgelopen januari opgericht door een zestal inwoners van de Asser woonwijk. Bedoeling is de bewoners met elkaar in contact te brengen en te laten meedenken en meewerken aan de leefbaarheid van het deel van de wijk dat ligt tussen de Vaart en de Maria in Campislaan.

Met hulp van de gemeente en activiteitenfonds Stila nemen betrokken buurtbewoners zelf de regie over hun leefomgeving in handen.

Het oprichtingscomité verspreidde eigenhandig ruim 1400 enquetes in de wijk en inventariseerde de retourgezonden antwoorden. De Startrapportage die hieruit voortkwam zal worden gebruikt om met ruim vijftig bewoners in verschillende ateliers over diverse onderwerpen van gedachten te wisselen.

Foto: Johan Niels Kuiper


2Divorce Assen


Bowlen in Assen